« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - V_b_rov_ __zen_ na pozici: Referent/ka odboru _kolstv_ a kultury - technik - _M_ Brno - sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V_b_rov_ __zen_ na pozici: Referent/ka odboru _kolstv_ a kultury - technik - _M_ Brno - sever

OZNÁMENÍ tez/,5
<br> o Vyhlášení výběrového řízení č.6/2015 <.>
Tajemník ÚMČ Brno~Sever Vyhlašuje V Souladu se Zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních Samosprávných celků a o Změně některých Zákonů,V platném Znění a Z.č.262/2006 Sb.<,>
Zákoník práce,v platném Znění výběrové řízení na funkční místo úředníka/t'iřednice na dobu
neurčitou :
<br> Referent/ka odboru školství a kultury - technik
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Sever,Bratislavská 70,601 47 Brno a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice:
- kontrola Správy,provozu a údržby Objektů
- příprava oprav a investičních akcí a jejich dozorování v průběhu realizace
~ výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby,přebíraní prací <,>
- Zajišťování přípravy,uzavírání a Změn Smluv
v prověřování a Zajišťování úplnosti investiční dokumentace a Zpracování ZápiSů a protokolů o
předání staveb
- průběžná kontrola čerpání finančních prostředků Z rozpočtu
~ shromažďování a vyhodnocování materiálů vztahujících Se k problematice implementace
Strukttu'álnich fondů a technické pomoci
Platové podmínky: v Souladu se Zákonem č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,v platném Znění a
nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech Zaměstnanců ve veřejných službách
a Správě,v platném Znění,9.platová třída,tj.od 14.720,- Kč/měsíc podle délky započitatelné praxe
a dosaženého vzdělání <.>
<br> l',:›-'
Termín nástupu: dle dohody
<br> Požadavky:
<br> ~ vyšší odborné vzdělání nebo Střední vzdělání S maturitní Zkouškou Stavebního směru
<br> - Znalost Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon) <,>
v platném Znění a dalších Souvisejících předpisů
<br> - Znalost Zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných Zakázkách,v platném Znění
<br> - uživatelská Znalost MS Ofíˇıce (Excel,Word,Outlook,Internet)
<br> - samostatnost,Spolehlivost,pečlivost,důslednost,ale i schopnost týmové spolupráce a
osobní odpovědnosti
<br> ~ Vysoké pracovní nasazení
<br> - schopnost jednat S lidmi
<br> - ochota celoživotního Vzdělávání
<br> - řidičský průkaz Skupiny B
<br> Další předpoklady:
- Státní občanství ČR nebo cizí Státní občanství a trvalý pobyt v ČR
~ věk minimálně 18 let
~ Způsobilost k právním úkonům (plná Svéprávnost) a bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Dále Výhodou:
~ praxe při přípravě Staveb a Zkušenosti S jejich realizací
<br> Zájemci o volné pracovní místo doručí na ÚMČ písemnou přihlášku S uvedením:
<br> čísla výběrového řízení,jména a příjmení,titulu,data a místa narození,státní příslušnosti,místa
trvalého pobytu,čísla OP,data a podpisu,telefonního Spojení a prohlášení o Souhlasu S Využitím
osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br> Přihláška je ke Stažení na Stránkách ÚMČ Brno-Sever: http://www.SeVer.brno.cz/index.php/íormuíarev
uradu.lıtınl
<br> K přihlášce Se připojí doklady:
<br> - motivační dopis
<br> - strukturovaný životopis
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů ne Starší než 3 měsíce,u cizích Státních příslušníků též
<br> obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem <,>
<br> - ověřená kopie dokladu O nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
Písemné přihlášky Zasílejte na adresu: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno-sever <,>
personální oddělení,Bratislavská 70,601 47 Brno (tel.545 542 211)
<br> Bližší informace podá PaedDr.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí odboru školství a kultury ÚMČ Brno
Sever,tel.545 542 252
<br> Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak,aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději 22.6.2015 do 12:00 hodin <.>
<br> Vyhlaštívatel si vyhrazuje právo Zrušit toto výběrové řízení kdykoliv V jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče <.>
<br> Vyvěšeno: '*'5 415“- 21115
Sůato: 2.2.áżçaí5

Načteno

edesky.cz/d/154341

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz