« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 2. __st

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z_v_re_n_ __et statut_rn_ho m_sta Brna - m_stsk_ __sti _e_kovice a Mokr_ Hora za rok 2014 - 2. __st

Přehled rozpočtových opatření v roce 2015
<br>
<br> 5031
<br> 98187
<br> 2200
<br> 3 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem změny rozpočtu k 3.12.2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 33 918 656,00
<br> 32 668 656,00
<br> -1 250 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 23
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3É
<br> Změna neinv.dotace z JMK na inv.dotac' na
rekontrukcì kotelny Uprkova,Změna po ožek v
<br> rámci odborů bez navýšení výdajů
<br> 4122
<br> 311
<br> -2 000 000,00
<br> prosinec
<br> ıLZMČıeıZ
<br>
<br> 4222
<br> 311
<br> 2 000 000,00
<br>
<br> 5171
<br> 311
<br> 2700
<br> 1018
<br> -2 000 000,00
<br>
<br> 6121
<br> 311
<br> 2700
<br> 1018
<br> 2 000 000,00
<br>
<br> 5169
<br> 2200
<br> 100
<br> -13 000,00
<br>
<br> 5175
<br> 2200
<br> 100
<br> 11 000,00
<br>
<br> 5194
<br> 2200
<br> 100
<br> 2 000,00
<br>
<br> 5424
<br> 2200
<br> -20 000,00
<br>
<br> 5136
<br> 2200
<br> 20 000,00
<br>
<br> 5169
<br> 2020
<br> -10 000,00
<br>
<br> 5169
<br> 2200
<br> 10 000,00
<br>
<br> 5362
<br> 2700
<br> ý30 000,00
<br>
<br> 5164
<br> 2700
<br> 30 000,00
<br>
<br> CELKEM k 18.12.2014
<br> 33 918 656,00
<br> 32 668 656,00
<br> -1 250 000,00
<br>
<br> 24
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna položek na základě § 75,Odst.2 Zákona Č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (Obecní Zřízení) Z důvodu
jednorázového vyplacení odstpného uvolněnemu
členu Zastupitelstva obce po skončení funkčn ho
<br> období
<br> 5019
<br> 2200
<br> -3 000,00
<br> prosinec
<br> aRMčııı <.>
<br>
<br> 5031
<br> 2200
<br> -12 000,00
<br>
<br> 5032
<br> 2200
<br> ~34 000,00
<br>
<br> 5167
<br> 2200
<br> v15 000,00
<br>
<br> 5492
<br> 2200
<br> -110 000,00
<br>
<br> 5023
<br> 2200
<br> 174 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> CELKEM Změny rozpočtu k 31.12.2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 33 918 656,00
<br>
<br> 32 668 656,00
<br>
<br> -1 250 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Brno-Rečkovioe a Mokrá Hora
<br> Sociální fond
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V
<br> Éaá e.P
Zdroje SR 2014 UR 2014 skutečnost k 31.12.2014
stavkl.1.110000 110000 129 435,06
4% příděl z platů Zaměstnanců a
funkčních požitků uvolněných zastupitelů 493 000 493 000 531 543,00
Celkem zdroje 608 000 608 000 660 978,06
Použití SR 2014 UR 2014 skutečnost k 31.12.2014
životní jubilea 8 000 16 000 16 000,00
<br>.příspěvek na Stravování 190 000 190 000 190 775,00
čerpání dle Statutu fondu 174 000 155 000 99 000,00
pøhøšıčni ˇ 0 11 000 10 803,00
ošatné 236 000 236 000 212 333,00
Celkem použití 608 000 608 000 528 911,00
úrok -3,36
Zůstatek k 31.12.2014 O 0 132 063,70
Městská část Brno-Rečkovice a Mokrá Hora <,>
Fond Veřejné Sbírky _'
iné.a <.>
<br> Zdro e SR 2014 UR 2014 Skutečnost k 31.12.2014
stav k 1.1.20 000 20 000 18 929 4
8,87
10000 10000 15171,00
Celkem zdro e 30 000 30 000 34 109,1 1
<br> SR 2014 UR 2014 skutečnost k 31.12.2014
<br> Celkem
Celkem 0,00
k31.12.2014 34 109,11
<br>
<br> 51'
<br>
<br> Městská část Brno-Rečkovice a Mokrá Hora
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V
Áúá.č./0
<br> Zdroje SR 2014 UR 2014 Skutečnost k 31.12.2014
Stavk1.l.8319000 8319000 5468 512,94
Příjmy z finančního vypořádání 1 889 000 1 889 000 1 889 137,00
Celkem Zdroje 10 208 000 10 208 000 7 357 649,94
Použití SR 2014 UR 2014 skutečnost k 31.12.2014
Zapojení fondu v průběhu roku 2014 na
jiné výdajee než v bytové oblasti l 889 137,00
zapojení fondu v průběhu roku 2013
ostatní 2 582 945,55
Celkem potřeby
Celkem použití 0 O 4 472 082,55
Zůstatek k 31.12.2014 30 000 30 OOO 2 885 567,39
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V00
<br> Přehled transferů prıjatých městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31.12.2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 714.831 W
Poskytnuto k Použìto k
<br> Ukazatel ÚZ 31422014 31-1-2014 Rozdíl Poznámka
Transfery ze státního rozpočtu na:
sociálně právní ochrana dětí 13011 1 151 856,00 1 151 856,00 podléhá fin.vypořádání
regenerace panelového Sídliště 17880 4 000 000,00 4 000 000,00 podléhá fin.vypořádání
volby do evropského Parlamentu 98348 393 000,00 392 335,90 664,10 podléhá fin.vypořádání
volby do Zastup.ocí a Senátu 98187 472 800,00 513 641,00 -40 841,00 podléhá fin.vypořádání
výkon Státní Správy 6 285 000,00 6 285 000,00 nepodléhá fin.vypoř <.>
Celkem 12 302 656,00 12 342 832,90 -40 176,90
Neinv.transfery z rozpočtu města:
neúčelová dotace 34 909 000,00 34 909 000,00 nepodléhá íin.vypoř <.>
speedotace na Zimní úklid chodníků 1 625 000,00 1 625 000,00 podléhá fin.vypořádání
šatní Skříně ZŠ Horácká nám.97 100 000,00 100 000,00 podıêhá fin.vvpořádáni
šatní Skříně ZŠ Horácká nám.350 000,00 350 000,00 podıèhá fine/pořádání
dovybavení kuchyně MŠ Škrétova 97 50 000,00 50 000,00 podléhá fin.vypořádání
nákup konvektomatu MŠ Škrétova 86 000,00 86 000,00 podléhá fin.vypořádání
prov...

Načteno

edesky.cz/d/154338


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz