« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - záměr 003/2018MCPPET

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180319115721.pdf

Městská část Adresa Starostka
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 933 Úřad městské Části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info©prahapetrovice.cz V Praze dne 19.3.2018 č.j.0959/2018MCPPET OZNAMENI
<br> ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271,Praha 10 <.>
<br> Městská část Praha — Petrovice oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor nacházející se ve 4.NP objektu polikliniky,a to místností:
<br> Hlavní prostory: A4.25(ordinace) _ 19,1 Om2,A4.3 1 (ordinace) _ 20,30m2 za minimální cenu 250 Kč/mz/měsíc <.>
<br> Vedlejší prostory:
<br> 1/7 A4.12 (WC umyvadlo) — 0,328m2,1/7 A4.13 (sklad) — 0,242m2,1/7 A4.17 (WC umyvadlo) — 0,257m2,1/7 A4.18 (wc mísa) _ 0,157m2,1/7 A4.19 (úklidová komora) _ 0,4l4m2,1/7 A421 (denní místnost) _ 2,6m2 za minimální cenu 83,33 Kč/mZ/měsíc <.>
<br> Podíl na společných prostorách 21,949m2 za minimální cenu 41,66 Kč/mz/měsíc <.>
<br> Účel využití: Ordinace a prostory pro poskytování zubní péče <.>
<br> Umístění prostor je vyznačeno v příloze tohoto záměru <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně nejpozději do konce posledního dne zveřejnění.Nabídky předkládejte vzalepené obálce označené vlevém horním rohu evidenčním číslem záměru a adresou zájemce a výrazným nápisem NABÍDKA ZÁJEMCE - NEROZLEPOVAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Č'slo evidenční: NNP XX/XXXX
<br> Vyvěšeno: 19.3.2018 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/1539282

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz