« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-024

tož/45
<br> Č.j.MMB/0212653/2015/Rau
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový Odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,Směnit nebo darovat nemovitý maietek,pronajmout nebo iei
poskvtnout iako výpůiěku
<br> V Souladu S ustanovením § 39,odstavec 1,Z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů Záměry Statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.2375/376 - Ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 228 m2,k.ú <.>
<br> Zabovřesky
(informace o uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady knahlédnutı' Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.213 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: srehoı'Ova@SeZnam.cZ)
<br> 2.prodej části pozemku p.ě.9/2 - ostatní plocha,o výıněře 14 m2 v k.ı'ı.Chrlíce
<br>
<br>
<br>
<br> fl-ı' ==--' ì
<br> (informace O uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.207 <,>
<br> tel.542173097,e~mailı rutaa'ova.marcela@brno.cz)
<br> 3.prodej dvou částí pozemkuˇp.ě.2424/1 _ Ostatní plocha,neplodná půda,O celkové výměře
64 m2 (12 m2,52 mz) v k.ú.Zebětíıı
<br>
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.207 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarOva.marcela@brno.cz)
l
<br>
<br> č.j.MMB/0212653/2015/Rau
<br> prodej pozemků: p.č.937/2 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 33 m2,p.ě.937/3 _
Zastavěná plocha a nádvoří,0 výměře 48 m2,p.ě.937/4 - zastavěná plocha a nádvoří <,>
O výměře 1 m2,p.č.937/5 -« Zastavěná plocha a nádvoří,O výměře 3 m2,vše v k.ú.Ponava
<br> (informace O uvedeném Záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový Odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
tel.542173079,e-mail: rackova.irenaűùbrnocz)
<br> Vviádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Ing.XXXXX XXXXX,PILD <.>
vedouci Majetkového Odboru MMB
<br> Zveřejněno: Od: “”3 "05" 2015
<br> do:

Načteno

edesky.cz/d/151776


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz