« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Porovnání položek výpočtu ceny pitné vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8/18/4

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - tlaková pitná voda
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 6115-780057-00374440-2/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-1/2-00374440
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Vepřová (IČO 00374440)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - tlaková pitná voda
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.114276 0.114000 0.000276 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.114276 0.114000 0.000276 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.028480 0.028000 0.000480 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.028480 0.028000 0.000480 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.007970 0.017700 -0.009730 0.000000 0.000000 0.000000
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.003985 0.004000 -0.000015 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.003985 0.013700 -0.009715 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.000000 0.000000 0.000000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.000000 0.000000 0.000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.Správní režie mil.Kč 0.001310 0.001300 0.000010 0.000000 0.000000 0.000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0.180937 0.190000 -0.009063 0.000000 0.000000 0.000000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.009523 0.010000 -0.000477
E - z toho domácnosti mil.m3 0.009523 0.010000 -0.000477
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
G - z toho domácnosti mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.009523 0.010000 -0.000477
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Řádek
Text Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0.180937 0.190000 -0.009063 0.000000 0.000000 0.000000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0.180937 0.190000 -0.009063 0.000000 0.000000...

8/18/3

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - spádová pitná voda a kanalizace
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 6115-780057-00374440-3/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-2/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-1/2-00374440
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Vepřová (IČO 00374440)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - spádová pitná voda a kanalizace
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.179280 0.180000 -0.000720 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.179280 0.180000 -0.000720 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.029548 0.029700 -0.000152 0.995001 0.995000 0.000001
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.003985 0.004000 -0.000015 0.995001 0.995000 0.000001
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.025563 0.025700 -0.000137 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.012960 0.013000 -0.000040
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.012960 0.013000 -0.000040
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.Správní režie mil.Kč 0.001311 0.001300 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0.239040 0.240000 -0.000960 1.007961 1.008000 -0.000039
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6.15 6.15 0.00 0.41 0.41 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.014940 0.015000 -0.000060
E - z toho domácnosti mil.m3 0.014940 0.015000 -0.000060
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0.028912 0.029000 -0.000088
G - z toho domácnosti mil.m3 0.028912 0.029000 -0.000088
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.014940 0.015000 -0.000060
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Řádek
Text Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 16.00 16.00 0.00 34.86 34.76 0.10
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0.239040 0.240000 -0.000960 1.007961 1.008000 -0.000039
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 -1.007672 -1.007710 0.000038
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 0.00 0.00 0.00 -99.97 -99.97 -0.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ...

8/18/2

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 6115-780057-00374440-3/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-2/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-1/2-00374440
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Vepřová (IČO 00374440)
Tabulka č.1Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.293556 0.294000 -0.000444 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.293556 0.294000 -0.000444 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.028480 0.028000 0.000480 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.028480 0.028000 0.000480 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.037518 0.047400 -0.009882 0.995001 0.995000 0.000001
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.007970 0.008000 -0.000030 0.995001 0.995000 0.000001
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.029548 0.039400 -0.009852 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 0.057802 0.058000 -0.000198 0.012960 0.013000 -0.000040
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.057802 0.058000 -0.000198 0.012960 0.013000 -0.000040
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.Správní režie mil.Kč 0.002621 0.002600 0.000021 0.000000 0.000000 0.000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0.419977 0.430000 -0.010023 1.007961 1.008000 -0.000039
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6.56 6.56 0.00 0.41 0.41 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 5.58 5.58 0.00 0.59 0.59 0.00
C Počet pracovníků osob 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0.024463 0.025000 -0.000537
E - z toho domácnosti mil.m3 0.024463 0.025000 -0.000537
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0.028912 0.029000 -0.000088
G - z toho domácnosti mil.m3 0.028912 0.029000 -0.000088
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.024463 0.025000 -0.000537
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Řádek
Text Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 17.17 17.20 -0.03 34.86 34.76 0.10
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0.419977 0.430000 -0.010023 1.007961 1.008000 -0.000039
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 -1.007672 -1.007710 0.000038
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 0.00 0.00 0.00 -99.97 -99.97 -0.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00...

8/18/1

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Jednotné provozovatelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - provoz
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Vepřová
<br> Sídlo: Vepřová 36/0
<br> 59211 Vepřová
<br> Identifikační číslo: 00374440
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 6115-780057-00374440-2/1-00374440
<br> 6115-780057-00374440-1/2-00374440
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Vepřová (IČO 00374440)
Tabulka č.1Jednotné provozovatelské porovnání ceny Vodovod Vepřová - provoz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.058370 0.058550 -0.000180 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.057824 0.058000 -0.000176 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000546 0.000550 -0.000004 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.085439 0.085000 0.000439 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.085439 0.085000 0.000439 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.172923 0.174150 -0.001227 0.000000 0.000000 0.000000
4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.015571 0.016000 -0.000429 0.000000 0.000000 0.000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.157352 0.158150 -0.000798 0.000000 0.000000 0.000000
5.Provozní náklady mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.000000 0.000000 0.000000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.028901 0.029000 -0.000099 0.000000 0.000000 0.000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.Výrobní režie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.Správní režie mil.Kč 0.001311 0.001300 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 0.346944 0.348000 -0.001056 0.000000 0.000000 0.000000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
C Počet pracovníků osob 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3
E - z toho domácnosti mil.m3
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3
G - z toho domácnosti mil.m3
H Voda srážková fakturovaná mil.m3
I Voda odpadní čištěná mil.m3
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.028912 0.029000 -0.000088 0.000000 0.000000 0.000000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Řádek
Text Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0.346944 0.348000 -0.001056 0.000000 0.000000 0.000000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0.346944 0.348000 -0.001056 0.000000 0.000000 0.000000
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz