« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

konkurz-na-reditele-masarykova-zs-a-ms-velka-bystrice.pdf

Město * Velká Bystřice
<br> Oznámení o konání konkurzního řízení
<br> Město Velká Bystřice,IČ: 00299651,Zámecké nám.79,78353 Velká Bystřice v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení
<br> na pracovní místo ředitele! ředitelky
<br> Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice,p.0.na dobu určitou 6 |et(od 1.8.2018 do 31.7.2024)
<br> Předpoklady uchazeče:
<br> - vzdělání a související podmínky dle zákonač 5.63/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> - praxe dle 5 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
<br> - občanská a morální bezúhonnost
<br> - dobrý zdravotní stav
<br> - znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br> — úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
<br> - doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče/uchazečky s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče/uchazečky)
<br> - strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče/uchazečky)
<br> — koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče/uchazečky)
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
<br> - originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší než 3 měsíce)
<br> Uchazeči budou podrobeni psychologické diagnostice <.>
<br> Prohlídka školy a případná konzultace je možná dne 14.03.2018,sraz před budovu MZŠMŠ,8.května 67,Velká Bystřice,v 15:00 <.>
<br> Termín podání přihlášek: 29.03.2018 do 14:00 <.>
<br> Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy,e-mailově adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Městský úřad Velká Bystřice,Zámecké nám.79,78353 Velká Bystřice,nebo osobně doručte na Městský úřad Velká Bystřice,podatelna MěÚ,1.patro,dverec 15,pí.XXXXX XXXXXXXXXX,Zámecké nám.XX,XXXXX Velká Bystřice <.>
<br> Obálka musí 'být označena heslem: „NEOTQÍRVAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA pmcovu: MISTO REDITELE/REDITELKY MZSMS“ <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX starosta města


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz