« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Záměr obce - Koupě části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60/2017/3

Obec Topolany Topolanv 51,68201 Vvškov
<br> Obec Topolany zveřejňuje V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000,v platném znění,Zastupitelstva obce č.16/2017,konaného dne 25.9.2017 <.>
<br> z a' m ě r — Koupě části pozemku
<br> - parcela č.116/1 chodník za 100,-- Kč m2,část pozemku 34 m 2
<br> Bližší informace na telefonním čísle 517 362 508 E-mail: starostatopolanváz)seznam.cz,nebo: topolany©iolcz
<br> Uzavření smluv podléhá schválení Zastupitelstvu obce Topolany dle 5 zákona č.128/ Sb <.>,zákona o obcích v platném znění <.>
<br> tíží ;,Vladimír Kudlíčka v “' starosta obce Vyvěšeno: 6.10.2017
<br> Sňato: 30 _/_ Íú/Ž ' ?;
<br> Vyvěšeno na www.obectopolanycz: Sňato z www.obectopolany.cz:

60/2017/2

Publikacc dat ISKN - Os :656ms,2 prvkfi.< Strénka 6.1 z 1 Pfehledka Kahstrilni map: Kalasuilni.+ ortofolo Mam pox.kahstru Map: p01.kamtru + orto.\ x i 0 x J __ ‘ _____ A Q__ _.-___.<.> __-V.m Obsah katastrélni mapy a many pozamkového kaustru so zobrazuje ad méfitka 1:5000.7 My ”W,V 6 ' //' v/fl/él Podrobnéjii informaae k pouiivéni mapy,aktualizaci (la! a jejiho obsahu isou uvedany v nagovidé ( PDF format).Veikeré xjiéténé hodnoty souiadnic a délek nelze vyuil’val pro vytyfiova’ni hranic puzemkt‘i v (erénu.http://sgi,nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?thcmeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MaIQParamO=1921 561712&MarQPara.<.>.5.10.2017

Načteno

edesky.cz/d/1469515

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz