« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Záměr obce - prodeje regálů a cihel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Obec Topolany
Togolany 512 68201 Vyfikov
<br> Obec Topolany zvefejfiuje v souladu s ustanovenim § 39 odst‘ 1 zékona o obcich
é.128/2000,v platném znéni,Zastupitelstva obce 6.16/2017,konaného
due 25.9.2017 <.>
<br> za'mé’r prodeje
<br> — dfevéné regély s knihovny,kus za 50,-- Kc”:
— paleta cihel za 300,——Ké
<br> Zéjemci o koupi regélu a cihel podaji pisemnou iédost,ve které uvedou jméno,pfijmem’ <,>
bydli§té,kontakt ( tel.éislo,popf'.e-mail)‘
<br> V pfipadé vice zéjemcfi se bude rozhodovat podle data pfijeti iédosti <.>
<br> Bliiéi informace na telefonnim (Fish: 517 362 508
<br> E-mail: starostatopolanyfiw‘seznam.cz,nebo: topolany@iol.cz
<br> Uzavfeni smluV podléhé.schvélem’ Zastupitelstvu obce Topolany (116 § zékona 6.128/ 8b.<,>
zékona o obcich v platném znéni <.>
<br> Vladimir Kudliéka
<br> )[X’ E ~ starosta obce
Vyvééeno: 5.10.2017 [9,a
v ' "V *
Snato: *
<br> >
<br>,3
<br> VyvéEeno na www.0bectopolany.cz: Qifyny 016““:
Sfiato z www.0bectopolany.cz:._ """" '

Načteno

edesky.cz/d/1469512

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz