« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Oznámení o výsledku voleb prezidenta ČR II. kolo, konané dne 26.1.a 27.1.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Vysledky hlasovéni za lizemm' celky 1 volby.cz Page 1 of 2 \‘01b\'.czwww.volby.cz C‘eskV statisliCkV (lfadwww.czso.cz Fwd > Prezidem 2018 > Vfi'sledky hlasovéni 7 vybér l'Jzemni urovné > Okres Vyékov — Vy'bér obce > Obec Topolany Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12.01.— 13.01.2018 Vysledky hlasovéni za fizemm’ celky Kraj: Jihomoravsky kraj Okres: Vy§k0v Obec: Topolany Tabulka: Obec Topolany — souhrnné informace Obec Topolany — souhmne' informace _ Okrsky Voliéi Vydané Volebni Odevzdané Platné “/0 platnych poéet zprac.v % v seznamu obélky l'léast v % obélky hlasy 1113511 1.kolo 1 1 100,00 263 181 68,82 181 180 99,45 2.kolo 1 1 100,00 264 192 72,73 192 192 100.00 uplné zobruzeni Tabulka: Obec Topolany Obec Topolany Kandidét Navrhujici Politickfi 1.kolo 2.kolo él’slo pl‘ijmeni,jméno,tituly strana pf‘isluEnost hlasy % hlasy % 1 XXXXXXXXX XXXXX XXX.Senétofi BEZPP X X,XX X X X Horééek Michal Mgr.Ph.D.Obéan BEZPP 12 6,66 X X 3 XXXXXXX XXXXX Mgr.Senéuofi BEZPP XX X.XX X X 4 Hynek Jifi RNDr.Poslanci REAL 3 1,66 X X 5 XXXXXX XXXX Mgr.Poslanci Rozumni X X.XX X X 6 Kulhének Vratislav Ing.Dr.h.c.Poslanci ODA 3 1,66 X X +7 Zeman M1105 lng.Obéan SPO 103 57,22 135 70,31 8 Hiléer XXXXX XXXX.BC.PhD.Senétofi BEZPP XX X,66 X X +9 Drahoé Jifi prof.Ing.DrSc.<.> dr.h.c.Obéan BEZPP 29 16.11 57 29.68 +) postupuj ic1’ kandidét 11 31116 [ohm/em Zpét: Okres Vyékox‘ 7 Wbér obce Q *5; ///J//1///// Z///(/ - © Cesky' statisticky fifad,2018 /—E- https://www.volby.cz/pls/pre22018/pe31 1?xjazyk=CZ&xnumnuts=6206&xobec=593.<.>.27.01.2018

Načteno

edesky.cz/d/1469504

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz