« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Výsledky voleb prezidenta repubniky konané ve dnech 12.1. - 13.1.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

VYSledky hlasovém' 2a fizemni celky 1 V01by.cz \‘()Ib)'.czwww.volby.cz Ccsks‘ stutislick\" L'Ifadwww.czso.cz Page 1 of 1 1h 0d > Prezidcm 21 )1 8 > Vy’ sledky hlasovéni — Wbér L'lzemni urovné > Okres Vv§k0v — fibér obce > Obec Topolany Volba prezidenta republiky konanzi ve dnech 12.01.— 13.01.2018 Vysledky hlasovéni za lizemni celky Kraj: Jihomoravsky kraj Okres: Vy§kov Obec: Topolany Tabulka: Obec Topolany — souhrnné informace Obec Topolany — souhrnné informace Okrsky Voliéi Vydané Volebni Odevzdané Platné “/0 platnych poéet zprac.v 0/0 v seznamu obélky l'léast v "/o obélky hlasy blast“: I 1 100,00 263 181 68,82 181 180 99,45 (lplné zobmzem’ Tabulka: Obec Topolany Obec Topolany Kandidét Navrhujici Politické l.kolo 2.kolo éislo pf‘ijmeni,jméno,tituly strana PfiSIU§HOSt hlasy % hlasy % l Topolének XXXXX XXX.Senatori BEZPP X X,XX X X X Horééek Michal Mgr.PhD.Obéan BEZPP 12 6,66 X X 3 XXXXXXX XXXXX Mgr.Senétoi’i BEZPP XX X.XX X X 4 Hynek Jifl RNDr.Poslanci REAL 3 1,66 X X 5 XXXXXX XXXX Mgr.Poslanci Rozumni X X.XX X X 6 Kulhz’inek Vratislav Ing.Dr.h.c.Poslanci ODA 3 1.66 X X 7 XXXXX XXXXX XXX.Obéan SPO XXX XX,XX X X X Hiléer XXXXX XXXX.BC.Ph.D.Senétofi BEZPP XX 6.66 X X 9 Drahoé Jifi prof.Ing.DrSc <.>,dr.h.c.Obéan BEZPP 29 16,11 X X l’xglné zobrazeni 0 B E A Zpét: Okres Vyékov — vybér obce t 1'- 77'1".‘ - © Cesky' statisticky urad,2018 €59 Q,5 /.Prnhléieni n pristupnusli “ ”1 old We _ - Datumaéas generovénistrénky: 13/01/2018 15:29:24 // /,/ 2567/2210“ fl 7 [/7] /% Z/ 42%" v/ “a“ //§/f;? AV »' / https://www.volby.cz/pls/pre22018/pe31 1?xjazyk=CZ&xnumnuts=6206&xobec:593.<.>.13.01.2018

Načteno

edesky.cz/d/1469503

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz