« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Pozvánka na jednání Valné hromady svazku obcí Ivanovická brána

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

IVANO VICKA’ BRA’NA — SVAZEK 0301’
sz’dlo: Ivanovice na Hané,Palacke’ho na’m.796/11,PSC‘ 683 23
tel.517 363 235 IC‘: 71212108
<br>
<br> —
‘H-LHF‘.'
<br> ‘1' S- Clenavé svazku: lvanovice na Hane’,De'rkovice,Kr‘iianovjce u Vyikova.Med/avice <,>
>ée3?‘ Moravské Ma'lkavice,Orlavice,Prikaoikfiv/cy,Rybrlifielg Svdbenice,Tape/any,Vdfany <.>
<br> Clenfim sprévm’ rady svazku obci
Clenfim svazku obci Ivanovické bréna
k rukém starostfi
<br> POZVANKA NA JEpNANi VALNE HRQMADY
SVAZKU OBCI IVANOVICKA BRANA
<br> v liter)? 20.bf'ezna 2018,v 13.00 hodin ve Véianech <.>
<br> Sprévm’ rada svazku obci Ivanovické bréna zve Zéstupce ObC1 na VALNOU HROMADU,které
se uskuleém’ ve Véianech <,>
Ml'sto konénl’: Obecm’ flfad Véiany,zasedaci mfstnost <.>
<br> Program jednéni:
<br> 1.Zahéjem’
<br> 2.Uréem’ zapisovatele a ovéfovatelfi zépisu
<br> 3.Projedném’ a schvélem’ névrhu rozpoétu na rok 2018
<br> 4.Zména stanov svazku obci a uréem’ povéfcnce v rémci GDPR
5.Diskuse
<br> 6.Zévér
<br> S pozdravem
<br> Doélo dne: 23 DZ.2018
J‘ A (5.1.:.<.> y///fl 7:;
‘1 2: 17/
<br> Pffloha:.<.>,<.>
<br>
<br> Ing.Vlastislav Drobilek
pfedseda sprévm’ rady
mikroregionu Ivanovické bréna 4/
<br> Ivanovice na Hane’ 28.finora 2018

Načteno

edesky.cz/d/1469498

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz