« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 17,18,19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1/2018/3

Rozpoétové opatfeni 17.01.2018 Rozpoctove opatreni 6.19 2e dne 27.12.2017 Strana 1 z 1 Davod SchvélJozpoéet Zména vysledny UR Sniieni nékup sluieb soc,péée 12 00000 -12 000,00 0,00 Zvy'léeni vYGaj na oprav.a adri.JSDH 10 00000 +12 00000 000 ZvYéeni 0st osobni vy’ldaje knihovna 18 00000 +1 000.00 000 Sniieni vyidaje na dodav.pohfebniclvi 164 00000 —37 000,00 0,00 Zvyéeni ust.osobni vydaje sdélovaci pro 2 90000 +1 000.00 000 Zvy’éeni vécné dary zélei.kultury 6 00000 +3 00000 000 Zvyéeni platy zaméstnancfl komunél.slui 160 00000 +30 000,00 0,00 ZvYéeni nékup materiélu p02.och JSDH 18 00000 +1 00000 000 Zvy’éeni pohon.hmoty JSDH 11 000,00 ' +1 000,00 0,00 SU AU XXX XXXX Uz Org X.X Md XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX 0000 000 000 231 0010 5171 5512 00000 0000 000 000 231 0010 5021 3314 00000 0000 000 000 231 0010 5171 3632 00000 0000 000 000 231 0010 5021 3349 00000 0000 000 000 231 0010 5194 3399 00000 0000 000 000 231 0010 5011 3639 00000 0000 000 000 231 0010 5139 5512 00000 0000 000 000 231 0010 5156 5512 00000 0000 000 000 "U NOOODOOOOO Celkovy souhrn za R0 : Prumy : zv9§eni 0,00 - sniieni 0,00 = rozdil 0,00 vydaje : széeni 49 000,00 " ' 49 000,00 = rozdil 0,00 (-) Financovéni - zména celkem 0,00 Komrola 0,00 E a: E = «n <.>,<.> U57" '1’ ”4/ MUNIS Obec Tape/any lie.(5.91843

1/2018/2

Rozpoétové opatf‘eni 16012018 Rozpoétové opatienl c.18 ze dne 27.12.2017 Strana 12 1 su AU XXX XXXX Uz Org X.X Né Zd navod Schvélmznoéet Zména vysledny' UR 231 0010 5171 3631 00000 0000 000 000 Zvy’léeniopava vefejného osvétleni 7 00000 +1 000,00 0,00 231 0010 5171 3632 00000 0000 000 000 Sniieni oprav pohfebnictvi 164 00000 -1 00000 0.00 231 0010 5169 6171 00000 0000 000 000 Sniieni nékup Sluieb spréva 60 000.00 -1 000.00 000 231 0010 5163 6310 00000 0000 000 000 ZvY§eni sluiby penéinich Ustavfi 13 000,00 +1 000‘00 000 0000 \Celkovy souhrn za R0 : Pfijmy : zvy'éeni 0,00 - sniieni 0,00 = rozdil 0,00 vydaje : zvyéeni 2 000,00 2 000,00 = rozdil 0,00 (-) Financovéni - zména celkem 0,00 Kontrola 0,00 "E v t! 1: w.MUN/S Obec Topolany lie.6.91843

1/2018/1

v I v r.V 18 Rozpoctove opatrenl 16 °1 2° Rozpoétové opatieni 5.<.> 17 ze dne 27.12.2017 Str an a 1 z 1 Schvélxozpoéet Zména vysledny' uR SU AU XXX XXXX Uz Org ZJ Né Zd Dflvod XXX XXXX XXXX XXXX 00339 0000 000 000 0 Inves.dotace KUJMK vnitf.Upra budo.ALS 000 +50 000,00 0.00.upra budo.ALS 000 +50 00000 000 231 0010 6121 3639 00339 0000 000 000 0 Inves.dotace KUJMK vnitl" 0,00 = rozdil 50 000,00 0,00 = rozdil 50 000,00 H 0,00 Kontrola 0,00 ‘E a: l! Celkovy’ souhrn za R0 : Piijmy : zvyéeni 50 000,00 Vidaje : zvyéeni 50 000,00 Financovéni - zména celkem = C m I ~E e» E! m.MUNIS Obec Topolanylic.6.91843

Načteno

edesky.cz/d/1469490

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz