« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření, oprava č. 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Rozpoétové opatl‘eni 19122017 Rozpoétové opatieni c.15 ze dne 22.11.2017 Strana 12 1 SU AU XXX XXXX Uz Org X.] Na’ Zd Dflvod Schvél.rozp°ée1 Zména Vy'sledny' UR 231 0010 5171 6171 00000 0000 000 000 sniieni dodav.oprav a Udriba spréva 329 300.00 —79 400,00 0,00 231 0010 5171 3314 00000 0000 000 000 zvy§eni oprava podlahy knihovna 0_00 +79 400,00 0100 231 0010 5171 6171 00000 0000 000 000 sniieni dodavatel oprav a I'Jdr.spréva 329 300.00 —1 00000 000 231 0010 5169 3314 00000 0000 000 000 zvyéeni as! sluiby knihovna 18 000,00 +1 00000 000 231 0010 5171 6171 00000 0000 000 000 sniieni dodavnprav a fldn spréva 329 300,00 —2 000,00 0,00 231 0010 5139 3412 00000 0000 000 000 sz§eni nékup materiélu hfiété 4 000,00 +2 000,00 000 000000 Celkovy’ souhrn za R0 : Prumy : zvy’§eni 0,00 - sni'eni 0,00 = rozdil 0,00 vydaje : zvy’5eni 82 400,00 sniieni 82 400,00 = rozdil 0,00 (-) Financovéni - zména celkem 0,00 Kontrola 0,00 MUN/S Obec Tape/any lie.6.91843

Načteno

edesky.cz/d/1469488


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz