« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

$$$“qu
<br> Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.Brněnská 410/13,Vyškov-Město,682 01 Vyškov
<br> L A W ><
<br> 0
<br> —v
<br> <) AO
<br> ovcak,“
<br> "Š
<br> Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,oddíl B,vložka 1170 lČO: 49454537; DIČ: CZ49454587
<br> E — mail: infonaMskovcz Telefon: 517 324 930
<br> Vyškov 22.listopadu 2017 Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2018
<br> Představenstvo společnosti na svém zasedání 22.11.2017 posoudilo všechny závazné podmínky,2 přijatých dotací.Dochází ke zvýšení ceny u vodného 01,50 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH).Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH),což znamená nárůst cen o 2,43 %.Na jednoho průměrného odběratele ob0u služeb bude mít zvýšení cen dopad ve výši cca 66 Kč za rok.Jsme přesvědčení,že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého znás,budou ceny vodného a stočného vporovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné <.>
<br> Je současně nutné připomenout,že vminulosti úspěšně provedená konsolidace finančních analýz dotovaných projektů u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného (v letech 2014—2017) a dva roky cenu vodného (v letech 2016—2017) <.>
<br> Ceny platné od 1.1.2018 „ 3 včetně 15 % DPH bez DPH (Kc/m ) (Kč/m3) Vodné 39,72 45,68 Stočné 36,28 41,72 Celkem vodné a stočné 76,00 87,40
<br> cena vodného je za 1 m3,tj.1000 litrů odebrané pitné vody cena stočného je za 1 m3,tj.1.000 litrů odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace
<br> Spotřeba k 31.12.2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem zdenních spotřeb fakturovaného období.Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2017 nahlásit.Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2.ledna 2018,a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz.Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru,zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru",je vyplnění správného a úplného čísla 0M a názvu OM (odběrného místa),které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31.12.2017.Odečty zadané bez uvedených údajů nebo kjinému dní než 31.12.2017 nebudou zpracovány <.>
<br> Provozní doba o Vánocích Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena vobdobí od 18.12.do 29.12.2017 od 700 do 1400 hodin <.>
<br> Vážení zákazníci,děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy vroce letošním,přejeme Vám pěkné Vánoce a těš' e se na spolupráci v roce 2018.».<.>
<br> lng.Vla imír Kramář,ředitel společnosti _ _.17 Vodov dy a kanalizace Vyškov,a.s.Doslo dne.23.H- 20
<br>,n <.>,' / _ Čj' Ami-DÚ ;))/páj/Vzml znak:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> a 4.“%
<br> OIEC meemrvv Č'Š' “po“
<br> Zpracovatel;
<br>.vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.„ Došlo dne: 23.„.(2017 „Zi/y
<br> Brnenska 410/13,Vyskov-Mesto,682 01 Vyskov (: i _ „pa,ý/zégjrwžy,„kl.Zňak: Žgogelžnacgtgšzšpsšgšixfgbcziodsiímczejstříku u Krajského soudu v Brně,oddíl B,vložka jak ghe: (1% IIIIIIIIIIIIIIII jší
<br> lČO: 49454587; DIČ: CZ49454587 Vyškov 22.listopadu 2017
<br> Cenové oznámení
<br> Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s <.>,oznamují,v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.274/2001 Sb <.>,ovodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,ve znění pozdějších předpisů,avyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích <,>
<br> ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2018
<br> Cena: bez DPH včetně 15 % (Kč/m3) DPH (Kč/m3) vodné 39,72 45,68 stočné 36,28 41,72 vodné + stočné 76,00 87,40
<br> cena vodnéhoje za 1 m3,tj.1.000 litrů odebrané pitné vody cena stočnéhoje za 1 m3,tj.1.000 litrů odpadnívody vypuštěné do veřejné kanalizace
<br> Spotřeba k31.12.2017 bude vsouladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.Odběratel má také možnost stav vodoměru k31.12.2017 nahlásit.Zdůvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2.ledna 2018,a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskovcz.Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru,zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“,je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa),které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31.12.2017.Odečty zadané bez uvedených údajů nebo kjinému dní než 31.12.2017 nebudou zpracovány <.>
<br> MWK ©MM
<br> IngÁVladimír Kramář lngl/Zdeněk Procházka,LL.M.ř itel společnosti ekonomický náměstek
<br> Obec Topolany Obec Topolany,Topolany 51,Vyškov 1,68201
<br> PRÚVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ
<br> Illlllllllllllll||||l|||lll|ll||Ill|||l|lllllllIlllllllllllllllll
<br> TCVPXOOZJZUA
<br> Datum podání: 23.11.2017 08:14:05
<br> Věc: Cenové oznámení- ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2018
...

Načteno

edesky.cz/d/1469484

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz