« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62/2017/3

Rozpoétové opatf‘eni 10-1020" Rozpoétové opatfeni 6.10 ze dne 27.09.2017 Strana 1 z 1 su AU XXX XXXX Uz Org ZJ Né Zd DI‘Ivod Schvél-rozpocet Zména vyslgqflg: XXX 0010 2324 5512 00000 0000 000 000 0 pi‘ijem za preplatek plyrAIu JSDH 2017 0 00 +2 000 00 0,00 231 0010 5169 6171 00000 0000 000 000 0 snizeniza preplatek plynu JSDH 2017 60 000,4 00 +2 000,00 0,00 Eelkovy¥ souhrn za R0: Pfijmy: zvyéerii 2 000,00 - snizeni,<,> 0,00 = rozdil 2 000,00 vydaje: zvy’éeni 2000,00 - snizeni AA0,00A = rozdil 2000,00(-) Financovani -“zména celkAem.0,00 Kontrola 0,00 /{(¢z‘?{q// MUNIS A A A AA AA Aobec TopoiAahyAA ”C.as.91843

62/2017/2

Rozpoétové opatf‘eni 1010-2017 Rozpoctove opatrenl c.9 ze dne 25.09.2017 Strana 1 z 1 su AU XXX XXXX X; Org XX Mei zd Davod Schvél-rozaqéet Zména vysledny us 2310010 1334 0000 00000 0000 000 000 0 424% pfijein r0zh0tihufi F2.622 0,00 +2100,00 000 2310010 5169 617100000 0000 000 000 0 ZPF pfijem rozhodnuti 6.622 60 000,00 +2100,00 0,00 ‘E cl :5 C «a.cheglkovy'usvgthn za RCA 2 100,00 zvjéeni 2 102,00 0,00 A zvVéeni 2 100,00 sniieni A 0,00 4 gggggg 2 100,00 (-) Financovéni - anéna celkem 0,00 Kontrola 0,00 MUN/S A A Obec Topolanylic.6.97825

62/2017/1

Rozpoétové opatfeni 1040-2017 Rozpoctove opatrem c.8 ze dne 25.09.2017 Str 8 n a 1 z 1 filA AU AAPoI Pajigz Org ZJ WNé ZAd AAAADI‘JVOd A 0 A A A AA SchAyélJA'ozpoéAet 231 0010 3111 3639 00000 0000 000 000 0 pozemk pi: 2182/1,manielé Pe§kovi 231 0010 8115 0000 00000 0000 000 000 0 pozemk p1: 2182/1,manielé Pe§kovi _ 4A ZLnéna Vy'sledm] UR 0,00 +576 000,00 0,00 4 003 400100 A —576 00000 A 0,00 LEéikEfisouhm zaAARo:1 Prim}: zvyAéenj A 516 099,00 - sniigni 0,00 = rgAzdiI 55000.00 Avydgje: szyA§eni AA 0,00 - A§niiAeni 0,00 = Aigzdil 0,00(-) Figanqpvéni - zména celkerp A A “757000000 Kgfiffola 516 009,00 4/ /,Lpz/zzédw MUN/S ‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ’ ”““‘ ‘ “ ‘ ‘ "oTeETopo/a‘nync."s.’9fi43

Načteno

edesky.cz/d/1469481

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz