« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 4 oprava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Rozpoétové opatfeni 14-09-2017 Rozpoctove opatrenl c.4 ze dne 24.07.2017 Strana 1 z 1 su AU XXX XXXX Uz Org ZJ Né Zd Dflvod Schvél.rXXpoéet Zména ygegny' UR 231 0010 1334 0000 00000 0000 000 000 0 Navyéeni,A ZPF odnéti pACAIdy 0.599 0.00 +9 100,00 0,00 231 0010 5169 3399 00000 0000 000 000 0 sniieni nékup ost.sluieb 23 000,00 +9 10090 0'00 Celkovy squhrn zaAARoAAzj Pfijmx; Evy§eni 9 100,00 Vydaje : Evyéeni 9 100,00 sn1?gni 0,00 = _rozdi| 9 100,00 (-) flal‘iolé - zména—cweAikAem A H 40,00: Kongo; 0,00 sniigni 0,00 = [ozdil 9100,00 MUN/SA A A A AA A Abbec Topo/any/ia 15.91543

Načteno

edesky.cz/d/1469478


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz