« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

47/2017/4

Rozpoétové opati‘eni 30.08.2017 Rozpoétove opatreni 0.5 ze dne 31.07.2017 Strana 1 z 1 80 AU XXX XXXX U: X.XX ZJ Né Zd Dfivodgg X Schvélmozpoéot Zména Vy'sledny UR Méeni pfijem pflspévky a néhrady 5 400,00 +5 000,00 0,00 zvyéeni pfljem pi‘lspévky a néhrady 0,00 +3 000,00 0,00 zvy’Iéeni pi‘ijem pl'ispévky a néhrady 2 100,00 +7 000,00 0'00 zvy'léeni pfljem pfispévky a néhrady 900,00 +1 000,00 0,00 sniZenl ost nakup sluieb spréva 60 000,00 +15 000,00 0,00 231 0010 2324 6171 00000 0000 000 000 231 0010 2324 5512 00000 0000 000 000 231 0010 2324 3412 00000 0000 000 000 231 0010 2324 3639 00000 0000 000 000 231 0010 5169 6171 00000 0000 000 000 000°C ECelkovv soufln za R0 : : Effijlpy ; Méeni 16 000,00 - sniieni A 0,00 = rozdil 16 000,00 \(ydaje : szYéeni 10400030 - sniieni 40 0,00 = rozdil 16 000,00 (-) Fingncovanl :zména celkem 0,00 Kontroia 0,00 MUNIS ‘ ‘1 " A“ A A 1‘ A “ ‘ Obec Tommy/10091043

47/2017/3

SU AU XXX V XXXX Uz MUN/S Org ZJ XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXX Né Zd 000 0 Cellgay souhrn 23 R0:: Rozpoétové opatfeni Rozpoétové opatfeni 6.6 ze dne 31.07.2017 §0tlyéLrozpoéet 7 sniieni nékup ost sluieb.spréva XXXX : zvy'§enf Vydaje : afieni ancovéni -Wzflrrrrléna celkem X XXX,00 - 2 000,00 - sniieni Eniieni 30.08.2017 Strana 1 z 1,<,> Zrfiéna.MUB,3 000,00 +2 000,00 0,00 760 000,90 egggiir 0,00 W 0,00 = rozdil 2 000,00 0,00 = Loggia 3000,00 H 0,00 Kontrola 0,00,/ W *‘OAbec Tops/afiflic.6.91803

47/2017/1

Rozpoétové opatf‘eni 30-8-2017 Rozpoétové opatfenl c.4 ze dne 24.7.2017 Strana 1 z 1 su AU XXX XXXX Uz Org X.X Né XX A A Am‘wod A A Schvél-rogpoéet Zména vysledny UR 231 0010 1334 0000 000000000 000 000 0 Navyéeni‘.{PF odnéti fifidy 5.599 000” +9 03900 0.00 231 0010 5169 3399 00000 0000 000 000 0 sniieni na’kup ost.siuieb 23 00000 +9 03900 0.00 :fifiggvy souhrn zéRézj Pfijmy; zvyéeni 9039.00 - Eniieni 0.00 = 59200 9039.00 flqgjgg zvyéeni 9 039.00.sniieniwwg 0.00 = 52200 9039.00(-) Financovéni -zmépa celkAefly 0.00 fl1trola.0.00.24 / (ya 01"} MUN/S Obec Topolanylic.6.91843

Načteno

edesky.cz/d/1469476

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz