« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 2, 3,/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

42/2017/2

Rozpoétové opatf‘eni Rozpoétové opatieni 6.3 ze dne 01.06.2017 SU AU XXX XXXX Uz Org ZJ Né Zd Dflvod ASchvéIJozpoéet XXX XXXX XXXX 2221 00000 0000 000 000 0 ‘sni‘ze‘ni na paragraf2221lp 5193103 JMK 19 000,00 231 0010 5193 2292 00000 0000 000 000 0 pfijem na § 2292 pol 5193 IDS JMK pfesun z paragrafu 2é21 poloika 5193 na 2%? poioika 5193 dopravni obsiuinost IDS JMK Celkovy souhm 2512611 Pfijmy: Méeni 0,00 — sniieni 0,00 Vidajgei flyéeni “14900000 - sniieni ""19 000,00 AV 28.06.2017 Strana 1 z 1 Zména VELEQHYVUR —19 00000 000 +19 000,00 A 0,00 = Arvpzdil 0,00 = Lozdil 0,00(-) Financovéni - zména celkem 40,00 Kontrgla 0,00 MUNIS Obec pobiaTyIic.6.91343

42/2017/1

Rozpoétové opatfeni 12-07-2017 Rozpoétové opatfenl c.2 ze dne 01.06.2017 St r a n a 1 z 1 30 Au XXX XXXX Uz Org ZJ Na Zd Dflvod Schvaytquoéfl Zména Vy'gledny’ XR 231 0010 “1381 0000 00600 0000 000 000 0 zafazeni Dan 2 Bézadnich her ‘ ‘ 0,00 +10 000.00 000 231 0010 8115 0000 00000 0000 000 000 O sniieni zména krétk.prostf.na Lidiech 4 003 400,00 —10 000,00 0,00 pfijmové poloika rozpoctu zvy’éeni 1 0 000,00 zvyéeni 0,00 pelkovy souyyqvga R0 : sfligeni fl 0,00 = rozdiL4410000,00 A sniieni 0,00 0,00 (-) Fihancovéni - zména celkergrifl A -10 000,00 Kontrola 10 000,00 i O I- II f5.Ifl/X fizaafi/g/ MUNIS “ ‘ A U H A A U “ “ Obec Tape/21302.7.915-13

Načteno

edesky.cz/d/1469475

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz