« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Střednědobý rozpočtový výhled Ivanovická brána na léta 2018 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

IVANOVICKA BRANA — SVAZEK OBCi
<br> sidlo: Ivanovice na Hané,Palackého ném.796/11,PSC 683 23
e-mail: v.drobilek@ivanovicenahane czk ICO: 71212108
Bankovni spojenl: KB Vyékov,(5.0.: 35-0500650237/0100
C/enové svazku: Ivanovice na Hané,Détkovice,Kfiz'anovice u Vys'kova.Med/ovice <,>
Moravské Mélkovice,Orlovfce,Prusy—Boékflvky,Rybniéek.Svébenice,Topo/any,Véiany <.>
<br>
<br> STREDNEDOBY ROZPOCTOW WHLED IVANOVICKA BRANA NA LETA
2018-2020
<br>
<br>
<br> pfijny za pfljéeni majetku
pfebytek 2 min.let <.>
transfery 0d kraje
<br>
<br>
<br>
<br> cestovni ruch
- materiél
komunélni sluiby
<br> - DDHM
<br> - neinv.transfery obcim
<br> - 00V
<br> - material
<br> - ostatni sluiby
<br> - audit,software,vzdélévéni
- 'opravy a udriovéni
<br> -—-z§mnm3n
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracovala: Helena Albrechtové dne 28.3.2017
<br> Projednéno a schvaleno na valné hromadé svazku dne 28.3.2017
<br> lng.Vlastislav Drobilek \
pfedseda svazku / <,>
I
<br>
<br> éé/ygvfl flcc‘ 6 é‘ ///%

Načteno

edesky.cz/d/1469470


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz