« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - DSO Ivanovická brána - Schválený rozpočet na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

no
4" ‘70
<br> ~21 ;
m 3 D80 lvanovické bréna
<br> 160: 71212108
<br>
<br> Valné hromada na své schfizi dne 28.bfezna 2017 schvélila rozpoéet na rok 2017:
<br> 212 <.>
16 <.>
<br> 216.6 tis.Ké
15.0 tis.Ké
<br> 231.6 tis.Ké
<br> Pfijmfy neinvestiéni dotace od obci 212 <.>
<br> pfijmy za pfljéeni stanu,étépkovaéehradu 15 <.>
<br> vwm=
z toho DDHM
<br> o-rav amétek ***
<br> pfispévek na opravu koupaliété Mélkovice,opravu pamétek
<br> materiél - reklamni ofedmé
<br> materiél ostatni,do-rava,vstu uné
<br> o-olatk bance,ooétovné
<br> ostatni sluib — ékoleni,konzultaéni den
<br> en mikroreionu,Baléé cu-
<br> audit.software UCR Gordic,aood <.>
<br> OOV
<br> nes-ecifické rezerva
<br> Celkem
<br> —x N
<br> u) N
<br> o."
cocoa
<br> 20 <.>
<br> O
<br> 80.0 tis.Ké
30.0 tis.Ké
<br> 6.0 tis.Ké
15.0 tis.Ké
<br> 2.5 tis.Ké
20.0 tis.Ké
15.0 tis.Ké
<br> 8.5 tis.Ké
22.0 tis.Ké
32.6 tis.Ké
<br> Ah
o'o'o
<br> A
mwpwo
000
<br> N
(hi-ho.)
hNO 000::
<br> NA —\
MN <.>
an
<br> 00
<br> N4
<br> llo
<br>
<br> Rozpoéet je vyrovnany’ <.>
<br> Zfistatek’ na 0615 k 31/122016,467 618.05
<br> “* Sprévni rada schvaluje poskytnout doplatek k pfidélené dotaci ve viléi
10 "la maximélné do vy’ée 20 tis.Ké <.>
<br> ing.Vlastislav Drobilek
pfedseda sprévnl rady
<br> Ivanovice na Hané,29.brezna 2017 Vyvééeno: 37".3 - Jfi/gfl <,>
<br> Vypracovala: Helena Albrechtové Shato: Jfl‘ c“ [151/1

Načteno

edesky.cz/d/1469469


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz