« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 2/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 26.2.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-26-2-2018.pdf

Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zápis č.2/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 26.2.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 5 členů zastupitelstva: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.Jan
<br> Machalka,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Nepřítomen: Bc.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Ing.XXXXXX XXXXXXXX a Tomáše Zendulku a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Bc.Martina Köhlera
<br> a Tomáše Zendulku a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program v souladu s pozvánkou <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení rozpočtu na rok 2018 obce Bukovany
4) Schválení rozpočtu na rok 2018 Mateřské školky Bukovany
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro telekomunikační stavbu: VPIC
<br> Bukovany,komunikace K deštníku
<br> 6) Smlouva o výpůjčce – separované nádoby
7) Dodatek ke smlouvě o sběru,přepravě a odstranění odpadu
8) Různé
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Schválení rozpočtu na rok 2018 obce Bukovany
Návrh rozpočtu byl vyvěšen 8.2.2018.Zastupitelé byli s rozpočtem seznámeni <.>
<br> Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje navržený rozpočet obce Bukovany na
<br> rok 2018 s těmito změnami: navýšení oddílu 22 na částku 4,7 mil.Kč a oddílu 61 na částku 2 mil.Kč <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Schválení rozpočtu na rok 2018 Mateřské školky Bukovany
Návrh rozpočtu byl vyvěšen 8.2.2018.Zastupitelé byli s rozpočtem seznámeni <.>
<br> Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje navržený rozpočet Mateřské školky
<br> Bukovany na rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro telekomunikační stavbu: VPIC Bukovany <,>
komunikace K deštníku
<br> Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
<br> služebnosti pro telekomunikační stavbu: VPIC Bukovany,komunikace K deštníku mezi Českou
<br> telekomunikační infrastrukturou a.s.zastoupenou společností MULTINET s.r.o.a obcí Bukovany a
<br> pověřuje starostku obce smlouvu podepsat <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> proti X - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> zdrželi se X
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6) Smlouva o výpůjčce – separované nádoby
<br> Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Sdružením
<br> obcí mikroregionu Bystřička a obcí Bukovany a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat <.>
<br> Předmětem výpůjčky je realizace projektu „Mikroregion Bystřička – doplnění sběru separovaných
<br> odpadů“ <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Dodatek ke smlouvě o sběru,přepravě a odstranění odpadu
Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Dodatek č.11520055/2 ke smlouvě o
<br> sběru,přepravě a odstranění odpadu mezi AVE CZ odpadové hospod...

Načteno

edesky.cz/d/1468915

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz