« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Nabídkové řízení na prodej nemovitosti Dominikánské nám. 2 - JALTA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídkové řízení na prodej nemovitosti Dominikánské nám. 2 - JALTA

<br>
<.> SÍtafutáiřiřiíš měs to Brnu
Vyhlašuje nabídkové ;i'%ízen%í% najprodej HŠÍÍIÍOVÍÍOSÉÍ' na: adrese:
Á Dominikánské nám,2Í-~
V kyú.*Město Brno
<br> ' m: '- se IIČIHOVÍÍOSĚ +~ poztuamek p.61.8 zastavěñá píIQChaąaí nádvoří 0% 13605
' ' jçhož součástígje stavbarípop.6562219133612' využitíjíínástavbaavik-.úuMěštoBfnoą.'-
<br> 1;_MiniłtnálÍní lítzpní: cena# nemovitostiš čiÍlií.1:0O.O007.0OO,~ Kč* za podnaíhky splatností před
<br> Půdpiľsem kupní A smlouvy;
Na Mýajťetkov_émsodboru%MMB,<.> Malinovského nám; 3M,Brr10,dv; 21:2: neboyxxa šintemetovýçh <.>
ůsttánkácih wýsąxmbzfnoazz ůvčłásti „Nabídka majetku =města°° Izeýzískat naemoľrandum dalšími
infoľiiřłacemišapodnlínkamík přédloženíäaabídky.' _.1 -- _
přädají rsvou nabídku,Vpsłobné; rxa: Magistrát :města Ema,odbor,BrnofglA
WÝ}.Ma1i110vsÝkéhaW%:náměstíý3gA2ąpatroądv <.>,2015aod;9V:O0“dt:iÍIí5e:(JD íhodípąxebo djné i
* 8+;I9°15I A9110 do 15:00! hodin eine 28.2015 adí 9:00- Ahodžn; 1Mimö= %
A ' ?Włčäřäñě tennínjy není předání *rąabídlcy Arnožné.ÍKjpOZdějAÍ šioručenýnx.nabídkăąn neýbuçłeíA
W „ Ajýjöříhlłížbno.W.A
ľľáko=pi'öjuev vážného zájmu 0 koupi předmětné Anxmrąvítosti je ApoižadoAván%o Asloženíkauce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> "j,” ĚAVéA 8;0.00.I00O,:-Kč- auzavřenírsmłbxzvy 0 sil-tažení a užití kaüóea,<.>
A % „ Ýlłąýóýhlaľdkaą nemoviľtostiłseA kbnáädäe 28;%5.201~5ľv;1A*O=:00:Ahodin,dneas; 6.42015.v” A10:;OÍO hodił: a; ”
7;'2M0Ý15~v”lO:00“h0dihrxałmístěsaľném,<.>
Ý _'.Jłřípadriférdąiší ůinforlnaçäe k nabíăkövěúąu'Ařízexíílpodá na Majetkovéna náboru MMBÍ“
; A EjzaííBíJleslavovágtel; 5421 173 096;~e~mai.1": boleslavcjvapäąaűäbrntäncz'
' & :ľrcnaiRáčkováł,_'-tel.542 173 079;; e-mail: rackoýaárąągąďgbwoącz”
r A MgrgMaríeł-ľľítičerová,teLSÁZ 173 041; e~mai%l;: kucąąrovagmarie@brri“o.::z z A
' Wľnformace,stavebně technickélnu stavu; oÍbjektu ~poůdáąna 'správy majeítku= *MMB
FřantÍšEk Kessner,tel.542 :17Í5 006;.e-Jnaił: kessner.frantisek@b.m0.C25,~
<br>
<br>
Pavelřsršeň,Phgľil <,>
'Vedoucí _
Majetkověho 96120111? MMB
<br> vyvěšena: Z? “U5” m5 % A „
A Sňatof Š ölañg
<br>

Načteno

edesky.cz/d/139959


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz