« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Záměr-pronájem části pozemku p.č.90/1 o výměře 253 m2, k.ú. Litice u Plzně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20150513085326726.pdf 282,11 kB

<br>
<br>
Statărtární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 6 -- Litice
<br> zastoupené starostou MO Plzeň 6 -~ Litice,lng.Jaromírem Janouškem
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.l zákona č.128/2000 Sb.v současném znění,oznamuje
<br>
<br> pronajmout
<br> předmět pronájmu! : pronájem částí pozemku p.č.90/1 o výměře 253 m2 z celkové výměry -
16 522 m3,k.ú.Litice u Plzně ř
<br> zžčel pronájmu : provozování zemědělské a zahradnické činností vč.parkování přívěsů a
zemědělských strojů
<br>
<br>
<br>
A "KIM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
„T v
<br>.<.> -«l-.<.> _,___
M “l
___„ 91°.I
_„_,„_,__ _____
<br> l
I
<br>
<br> umu
rn__„_
<br> ___,170
C l
<br> -.<.> _-.<.>.<.>.<.>,<.>,_i
<br>
<br> „__._._-v*""'
<br>
<br> ""'"'-w---».<.>._.<.>.<.> _ „,_„_!
NE
QD
<br> *----:.-~ -.<.>.<.>.<.> _.-
'v4
<br>
<br>
<br>
<br> Přlpadnélpřipomí ň nebo dotazy k uvedenému záměru je možné předložit do 615 dnů ode dne u
zveřejnění záměru na adresu UMO Plzeň 6 - Litice,Klatovská 243,321 00 "Plzeň,tel <.>
377828692,nebo na adresu elektronické podatelny postaumo6@plzen.et1 <.>
<br>
<br>
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starosta MO Plzeň X - Litice
<br>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/129881

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz