« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Oznámení - pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20150511150134746.pdf 113,56 kB

<br>
Na zasedání Zastupitelstva M0 Plzeň 6 -- Litice <,>
které se koná dne 18.5.2015 od 18.00 hodin
<br> v zasedací místnosti ÚMO Pizeň 6 - Litice,Kšato-Vská 243,Plzeň-Litice
<br> Pregram zasedání zastupitelstva MG Pizeň 6 ăátice:
<br> WNFĎWPWNE”
<br> Zahájení
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení programu jednání
<br> Seznámeníse Studií Litického XXXXX - ÚKR
<br> Zpráva X činnosti starosty
<br> Kontrola usnesení
<br> Prodej pozemku parc.č.2237/2 v k.ú.Litice u Plzně
<br> Aktualizace „Nařízení statutárního města Plzně č.5/2004 0 vymezených úsecích
místních komunikací,na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí“ <,>
na území města Plzně"
<br> Projednání námětu - projektová fiše na víceúčelové zařízení na aplikaci stavební
keramiky v Litickém Dvoře
<br> 10.Různé
1l.Závěr
<br> v Plzni dne 11.5.2015
<br> za x?
<br> „/ J; '
<br> /w Hű/
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXX
starosta MX Plzeň X Litice
<br>
<br>
<.>.<.>.u r_-'_,{~'r 'l ç-.jgľ-'QVFW 'H """1„.í
<.> EăTArLJ !Far-šířil 'm' « s u :maziv
V u *É r *HÉWŠ
If“ i '1„ <.>,' (ph 1 \'a
<br> ve; i# i:
<br> -1::;xww"\\,'„_ ~.<.> - W _
a ~- adrese
<br> u.; 'má
<br>

Načteno

edesky.cz/d/128319

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz