« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o možnosti nahlédnout do oznámení koncepce - "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti nahlédnout do oznámení koncepce - "FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí"

33/45
<br> Statutární město Brno
<br> Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Oddělení životního prostředí
Palackého nám.11,621 00 Brno
<br>
<br> l 'l ~05~ Z015
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů --
zahájení zjišťovacího řízení k záměru „FK systém - povrchové úpravy - Mořírna nerezových
<br> a uhlíkových ocelí",k.ú.Řečkovice
<br> Ve smyslu ustanovení § 16 odst.3 a 4 zákona č.100/2001 Sb.a § 5 prováděcí vyhlášky č.457/2001 Sb.<,>
v platných zněních,zveřejňujeme uvedenou informaci a
<br> oznamujeme
<br> možnost do oznámení koncepce nahlížet v úřední dny,tedy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00,a v ostatní
dny po dohodě na telefonním čísle 541 42 17 25,a to v termínu do 27.5.2015.Dokumentace je k nahlédnutí
uložena na ÚMČ 8rno~Řečkovice a Mokrá Hora,oddělení životního prostředí,dveře č.94.Do oznámení lze
nahlédnout i na internetových stránkách http://porta|.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem JHM1225 <.>
<br> Ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění uvedeného oznámení na úřední desce kraje (do 27.5.2015) může
každý zaslat své písemné vyjádření k tomuto záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,OŽP,Žerotínovo
nám.3,601 82 Brno <.>
<br> Oznamovatel: FK system - povrchové úpravy,s.r.o <.>,Chrlická 661,664 42 Modřice <.>
<br>
<br> ret ěsm šancí
<br> Žlääslskú část Brnn-Ěečkavłce u käukrá Ham -
<br> íłddălanl žlvolnllm prusílmll Ilíadu městské částí
<br> Palackého nom 11.<.> 621 00 Brno
n?
<br>
<br> Kopie: Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí,Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>

Načteno

edesky.cz/d/128278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz