« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Nabídka pozemků k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka pozemků k pronájmu

'.k Porcela
<br>.<.> T8'1-.-l“_0él0' A
<.> 7,841? 1 1/
<br> 785i a” z
786:!) 1 0'
78.77201 o
794172# 0
797F/w! 0
80:1' 29/10'
802 If 2.O
5809.* 1' 2:/- o
<br> *oto :Oj
~
ÍÍSÍÍ-äš Q '
<br> ;_8_-*I_3;1=:2'I o
<br>,8144132170
<br> A825: 1:2' /=„0'
<br>.oľząsăläzf/
<.> r eso:: 1-*2-'1' o ›
›.Bäfąřšľš-Ž :z :o
<br> oo:: 7211.0'
<br> tssr/*ziro «
<br> 33213 / o
838i/ 3a/ 0
34:4 x21.o
f8'57_ ”/= o
<br> 2395ązrov 7/" 0
o:
GGTBLZ 1.1 0:
3904.1: '1 0;
<br> 'Mí/mém [fmlłłj
<br>
<br> 262
216%
28?
603
0%
811
<br> 8.03
50
1-0;
1 1;
<br> 1 1'
<br> 1 t
<br> 10?
14 <.>
<br>
<br> 25%
38ľš
8:7?
<.> se
50Í
1-5::
120%
„4íš9í
1ľ1í36#
808i
298?
2712i
<br>
<br> Nfabídtka.pozemků' käproľräjmtątľł
<br> pro: Jihomtoľavätký kraj
íHroznovä Brnovätłíätoö:
<br> Parcelní :skupinka <.>
<br> Pozemkový: katastr; pozemkové
<br>
<br> Pozerríkový kata stim pozemkové
Pozemkový katastért- pozemkové
<br> Pozemkový katastr- pozemkové
<br>,Pozemkový katastr* pozom kové
<.> Pozéľhkövýí kotastra pozämłšöíľé
<.> Pozokmkoxątý katastr- pozemkové
<.> Pozomkovyp katastr- - pozemkové
'Pozemkový' katastru pozemkové
<.> Po_zejmfkövý~ Katastr - pozemkové?
:Pozemkový kofoasktt~=a pozemkové
<.> Pozemkový/k katastr -.pozemkové
'Pozemkový katastrw pozemkové
'Pozeémkový katastr- pozemkové t
:Pozemkový: kaÍäJSÍÍtr>~ pozemkové „
<.> Pľozéírñikovýť katastrw pozemkové _
<br> Pozomkovfn katałsžtr a pozemkové'
Pozemkový~ katastr - pozemkové
<br> 'Pozemkový katastr» pozemkové
“Pozemkovýv katas'tr.~›-.<.> ~ pozemkové
<br> Pozemkový* katastr '- pozemkové
<br>.Pozemkový katastr ~ pozemkové
Pozemkový- katastr - pozemkové
<br> Pozemkový kataűsľtorv pozemkové
<br> 'Katastr nemovitostí - pozemkové-
tłľíratästt ñłemovitosjtf - pozemkové <.>
Katastr'.nemovitostí - pozemkové
Katastr' nemovitostí - Lpozemkové
<br> Kuttura <.>
<br> neurčeno
:oo.určen=o›
Ineílürč„eh.oz
ñauľčeno:
neurčeno <.>
<br> neurčeno
neurčeno
<br> heuďąeno <.>
<br> neurčeno
<br> neurčeno
<br> neurčeno
<br> :neurčeno:
neurčeno“
<.> neurčeriot
<br>.neurčeno
<br> neurřäenot
<br> neurčeno'
jnäu.'rč“en.o
<br> ' vnouroeno:
neurčeno.:
neurčeno*
nouröeno-
<br> neurčeno
neurčeno
<br> neurčeno
neurčeno <.>
<br> zahrada
ľzähtäda
neurčeno
<br> trvalý travní porost <.>
<br> Ne <.>
<br> <.>
<br> Ne
Ne
No
Ne
Nie
<br> u 'Ne
Ne'
<br>.Ne
k Nie
NE
Ne
<br> Ne _ k
No <.>
<br> Ne _
Né <.>
<br> Ne
Ne
<br> Ne '
Ne <.>
<br> Ne
Ne
Ne
<.>
Ne
<br> NB
<br> No
NE!
<br>
<br> ' PbuzevBíš-ťář.u '
část přístuepuf l
<br> A 'u k
<.>.Ano
<br>.I-nformace: k: _pl”.Qíl.:C:ÍiÍQ-YŠÍHÍ /pronăíhtu a.<.> form-ułăľřle žádostí.o 'užívání :nemovľiątél
<br>.íéšüľüí na.v
„nutno “alfa gtnozomkový űřaadpiro Jihomoravský okraj <,>
-Í00; <.>,-'.Bt'1ít0,-; 'nejpozději.tito- 30? ednľígtoü.data zzveřojknłění; tj.:do.v5.r6.20“15 <.>
<br>
<br> 'V ľr_.„ 0; <.>,<.> VřrL r „r „ <.>,7.VzJ-'ną _ x
QZř-w Zadostl o.1121372111llelIl0.Wte_'NfeCls_]_ee.- ~o <,>
:Hroznová 1:7,'_
<br> os;
<br> *Síestaventt.onen 329; 'dubna 20152x; -15:.47;~3'5
<br> k Vyvěšeno: #7 o* 2015
A P2.o zoo?
<br> 'Sñatoz
<br> ?Ě
<br> IČ: 01=312774k,;1)1č:= cz01312ť1j4;~
<br> p-Stratła“ l~ "1
<br>

Načteno

edesky.cz/d/126980

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz