« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry Statutárního města Brna prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo jej poskytnout jako výpůjčku R7-020

<br>
čaj.MMB/ 177171 /20l5/Rau
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit nebo darovat nemovitý majetek,pronajmout nebo iei
noskvtnout iako výpůiěku
<br> V souladu s ustanovením §39,odstavec 1,z.ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.směna pozemků p.ě.5797/9 ostatní plocha,zeleň o výměře 65 m2 a p.ě.5797/10 ostatní
plocha,jiná plocha o výměře 20 m2,oba v k.ú.Židenice
(inforąnace 0 uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady knahlédnutí Vám poskytne
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX,DiS,Odbor dopravy magistrátu města Brna,Kounicova 67,601 67 Brno,dv.č <.>
<br> 557,tel.: 542174405,e-maíl: kummerová.silvie@bmo.cz
<br> 2.prodej a pronájem čtrnácti ěástí pozemku p.ě.687/2 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře
519 m2 (16+16+34+4l+4l+22+25+50+56+58+23+48+48+41) k.ú.Bystrc
(informace o tlvedeitém záměru a dalším postupu Í mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.212 <,>
<br> - tel.542173459,e-mail: srehoroveąrąseznairt.cz)
<br> u ?öw 7%? 3% _ _ \ l' u“ „s A są“ i#.mw.__
_ C; Q ___
' ?'35 73s
<br> aaa
<br> C
ř"
~.CL
xxx CL ?äľ/í
?24/ł
C2.<.>
731i! „š
u m <.>
Q" ?om
CL C1.ČEĚV <
c? „.rám
m" _ 689i! 591,?! a? _ r <,>
587;? _
_ _ x <,>
<br> ě.j.MMB/ 177171 /ZOIS/Rau
<br> lng.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
vedoucí Majetkového odboru MMB
<br> m7 4x5» 2015
<br> Zveřejněno: od:
<br> do: ZŠ.Š.?Mig
<br>

Načteno

edesky.cz/d/126979

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz