« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení o zadání veřejné zakázky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení o zadání veřejné zakázky

Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu,dokumentace přístavby Základní školy
Praha Lipence
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> Úřad městské části
<br> Sdělení o záměru zadání VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu služby
I <.>
<br> Základní údaje k zadání veřejné zakázky
<br> 1.Zadavatel
Městská část Praha-Lipence,K Obci 47,155 31,IČ 241 431
telefon 257921167,fax 257922641,www.Praha-Lipence.cz,mu.lipence@tiscali.cz
2.Způsob zadání veřejné zakázky
Písemná výzva více zájemcům bude rozeslána zadavatelem do 20.4.2015 několika možným
zpracovatelům dokumentace <.>
3.Název a předmět zakázky,stručný popis
Název zakázky: „Dokumentace stavby „Přístavba pavilonu pro Základní školu Praha-Lipence“
Předmětem plnění zakázky budou zejména:
a) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu nutném pro projednání a vydání
stavebního povolení podle zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) <.>
b) Projednání DSP a obstarání stavebního povolení (SP)
c) Dokumentace pro realizaci stavby (DRS) s výkazem výměr a s kontrolním rozpočtem stavby <.>
Rozsahem i podle vyhl.č.230/2012 Sb <.>,k vyhlášení výběrového řízení na stavební práce podle
zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách (zákon) <.>
4.Předpokládaná výše finančního plnění (bez DPH)
<br> neuvedena
<br> 5: Charakter zakázky podle druhu a výše finančního plnění (§ 7 zákona)
Zakázka malého rozsahu na služby podle § 7 odst.2 a § 12 odst.3 zákona <.>
6.Místo plnění Sídlo zadavatele,Úřad městské části Praha-Lipence,K Obci 47,155 31 <.>
Místem stavby bude areál Základní školy Praha-Lipence,Černošická 168,předpoklad realizace stavby
2016- 2018
II <.>
Další sdělení <.>
Lhůta pro podání nabídek a datum otevírání nabídek budou uvedeny ve výzvě <.>
Podmínky výzvy,lhůty pro zpracování jednotlivých částí plnění,výše bankovní záruky,sankce a další
budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo jako součásti výzvy <.>
Dokumentace pro územní řízení je zveřejněna na www zadavatele <.>
Zadavatel si vyhrazuje právo
- výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče o zakázku
- projednat protokolárně znění smlouvy a podmínky plnění s vybraným zhotovitelem před uzavřením
smlouvy <.>
Požadováno bude pojištění z odpovědnosti s pojistným plněním přiměřeně zakázce a přepokládané
výši nákladů stavby <.>
O zadání výzvou jednala Rada Městské části dne 13.4.2015 <.>
Zadavatel není plátcem DPH <.>
Praha Lipence 12.4.2015
<br> Zveřejněno na www.Praha-Lipence cz
<br> XXXXXX XXXXX,starosta,v.r <.>
<br> Vyvěšeno:XX.4.2015
<br> Sňato: 11.5.2015
<br>

Načteno

edesky.cz/d/116850

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz