« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Výroční zpráva za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni-zprava.pdf

Obec BUKOVANY
<br> Bukovany 57,okr.OLOMOUC.PSČ 779 00 „,Tel.: tel <.>,fax : 585 351 394 IC: 00 576 263,e-mail: obec©bukovany.cz
<br> Č.j.OÚ/2018/1 v Bukovanech dne 17.1.2018
<br> Výroční zpráva Obce Bukovany za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ve smyslu © 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Bukovany VYROCNI ZPRAVU za rok 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:
<br> 1) počet podaných žádostí o informace: 4
<br> 2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> 3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
<br> 4) soudní rozhodnutí o podání informací podle zákona nebylo vydáno k žádnému případu
<br> 5) s žádným pracovníkem nebylo zahájeno správní řízení o sankcích v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Obec Bukovany podává povinné informace také prostřednictvím webových stránek obce : www.bukovanycz
<br> Podané informace v roce 2017 se podle zákona č.106/1999 Sb <.>,se týkaly informací
<br> k investičnímu plánu obce na rok 2017 (1 žádost),informace k veřejnému osvětlení (1 žádost),informace o výskytu a problému obce se škodlivými ptáky (1 žádost),listinné podklady z jednání zastupitelstva obce (1 Žádost) <.>
<br> Veškeré právní předpisy,obecně závazné vyhlášky,zákony a prováděcí vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři na Obecním úřadě Bukovany./,/ 7 " /éčc
<br> £?
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX Starostka obce
<br> OBEC BUKUUANY Bukovany XX,XXX 00 16:005T6263.tel.:585 351 394 <.>

Načteno

edesky.cz/d/1124809

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz