« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o zadání veřejné zakázky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o zadání veřejné zakázky

Sdělení o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu,rekonstrukce Mateřské školy Praha Lipence
Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LlPENCE Úřad městské části
<br> Sdělení o záměru zadání VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - stavební práce
I.Základní údaje k zadání veřejné zakázky
1.Zadavatel
Městská část Praha-Lipence,I< Obcí 47,155 31,IČ 241 431
telefon 25792 1167,fax 25792 2641,wwwPraha-Lipencecz,mu.lipence@tisca|i.cz
<br> 2.Způsob zadání veřejné zakázky
<br> Písemná výzva více zájemcům bude rozeslána do 30.4.2015 alespoň 3 možným zhotovitelům k podání nabídky <.>
<br> 3.Název a předmět zakázky,stručný popis,požadavky a podmínky
Název: „Rekonstrukce,zateplení a výměna oken Mateřské školy Praha-Lipence"
<br>
<br> Předmět a stručný popis zakázky <.>
Popis budovy.Původní objekt MŠ z roku 1978,přízemní,37,10 x 13,50m,výška hřebene nad u.t.6,75m <,>
<br> montovaná z lehkých panelů,podsklepená,nevyužitelný podstřešní prostor,střecha sedlová s plech.krytinou <.>
Popis a rozsah zakázky:
<br> Výměna oken a vnějších dveří,tepelná izolace pláště (stěny,strop),rekonstrukce podélných nosných stěn <,>
rekonstrukce elektroinstalace s hlavním rozvaděčem a podružnýmí rozvodnicemi,nová elektrická přípojka <,>
instalace EPS,EZS,příprava na kamerový systém vnější ochrany (KS).Drobné související úpravy a opravy <.>
Přesný rozsah a popis bude součástí zadávací a projektové dokumentace <.>
<br> Požadavky a podmínky na uchazeče <.>
Záruka min.60 měsíců od data předáním a převzetí.Referenční zakázky za poslední 2 roky na obdobné stavby <.>
<br> Zadávací lhůta do 30.6.2015.Platnost smluvní ceny do 31.12.2016.Etapizace stavby s ohledem na provoz MŠ <.>
<br> Bankovní záruka po dobu stavby a prvních tří let záruční lhůty.Ocenění prací stavby bude rozděleno ve výkazu
výměr i v rozpočtu na:
<br> -zateplení budovy + výměna oken a vnějších dveří
<br> -ostatní práce a dodávky <.>
<br> 4.Předpokládaná výše finančního plnění (bez DPH) 5,5 mil.Kč
<br> 5: Charakter zakázky podle druhu a výše finančního plnění (š 7 zákona)
Stavební práce (zakázka malého rozsahu) podle § 12 zák.č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <.>
<br> 6.: Místo pro podání nabídek
spol.TNT Consulting,s.r.o <.>,učo: 255 za 114,Dobronická 1257,143 00 Praha 4
Lhůta pro podání nabídek a datum otevírání nabídek budou uvedeny ve výzvě <.>
<br> 7.Místo plnění Městská část Praha-Lipence,K Samoobsluze č.p.211
8.Předpokládaná lhůta plnění 06/2015 až 08/2016 (dvě etapy,2015 a 2016)
ll.Další sdělení <.>
<br> Výběr zhotovitele bude proveden podle č.7 Směrnice MŽP č.12/2012 a pokynů Státního fondu
<br> Lhůta pro podání nabídek a datum otevírání nabídek budou uvedeny ve výzvě <.>
<br> Podmínky výzvy,plnění,výše bankovní záruky,sankce a další budou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo jako
součásti výzvy <.>
<br> Zadavatel si vyhrazuje právo
<br> - výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče o zakázku
<br> -jednat protokolárně o znění smlouvy a o podmínkách plnění s vybraným zhotovitelem před uzavřením
smlouvy <.>
<br> 0 zadání výzvou rozhodla Rada Městské části usnesením dne 13.4.2015.Zadavatel není plátcem DPH <.>
<br> n „._,z
Mssrska cast PRäFíA ~ lJPENCE
K OĎCI sli".'i :É-:ýťíťíľšrątliřł-LIDGHOE
Zveřejněno na www.Praha-Lipence cz / Vyvěšeno: 15.4.2015 Sňato: 4.5.2015
<br> /
<br> Praha Lipence 12.4.2015 XXXXXX XXXXX,starosta
<br>

Načteno

edesky.cz/d/111258

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz