« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Upravený rozpočet k 10.08.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upravený rozpočet k 10.08.2017

Licence: DJ1G ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXX XXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 1
IČO: 70827052
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 8/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX X XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Pod horou Tučapy
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200.000,00 200.000,00 155.720,00 77,86 77,86
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70.000,00 60.000,00 ******* 85,71
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500.000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 200.000,00 770.000,00 215.720,00 107,86 28,02
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 200.000,00 770.000,00 215.720,00 107,86 28,02
<br>
<br> Licence: DJ1G ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXX XXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 2
IČO: 70827052
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 2143 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX.XXX,XX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2143 Cestovní ruch 500.000,00
<br> 5511 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 70.000,00 60.000,00 ******* 85,71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 5511 Požární ochrana - profesionální část 70.000,00 60.000,00 ******* 85,71
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 5.000,00 2.377,00 47,54 47,54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.000,00 5.000,00 2.377,00 47,54 47,54
<br> 6409 5139 Nákup materiálu j.n.43.000,00 43.000,00
6409 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 60.000,00 60.000,00
6409 5169 Nákup ostatních služeb 92.000,00 92.000,00
6409 5175 Pohoštění 3.000,00 2.962,00 ******* 98,73
6409 5179 Ostatní nákupy j.n.3.000,00 3.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.195.000,00 201.000,00 5.962,00 3,06 2,97
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 200.000,00 776.000,00 68.339,00 34,17 8,81
<br>
<br> Licence: DJ1G ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: XXXX XXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 3
IČO: 70827052
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
<br> N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % %
položky po změnách počátku roku RS RU
/řádku/
text r 1 2 3
<br> KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 /
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 /
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 /
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 /
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 6.000,00 147.381,00- /*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 /
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 /
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 /
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 /
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 /
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 /
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 /
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 /
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 /
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 /
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 /
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 /
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 /
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 /
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 /
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 /
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 /
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222 /
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 /
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 /
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 /
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 /
Aktivní dlouh.operace řízení l...

Načteno

edesky.cz/d/1090671


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz