« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

B-16_spravni-uz-Sobeslav

ŠÚLZEW
<br> ua;
<br> ",' “ "1 ÚL.: w,!
<br> » zzzz
<br> BOJE/lem
<br> S.Š D) Cf) =*,O" O."u 'f.5.D,:? m.i' =.Šr x_l ".: ll!— :!:-'.__r ' „> :: » JŠ; „ a"'ll- : <.>,a a =: C." % * &% :0 “kf m “' Q.3 9 s a % -.o :) o O Š' 'n < m.: » mf 9 0 H] “J “< _"f' ' ('D co o.m.“ E? 9.<.> m N ne 30 tj 52? o :) SŠ 2- Sl.—'._ 6“ (D
<br> Fll1|
<br> HOCllHOM _ '$ N
<br>,INQlNZšl'lšlZ Al 'llll
<br> v m
<br> IV)!- 5103171? '
<br>.%“? 23 r'- : 38“ 53? 53 5 _ _ „ el/ D 3? l“:: * < =* = = ? 9 I ; 3 ' 99 % $ 3:.::-'-.0).f &? ě * i“ o- Q' 3 * =— =' 59:.<.> S Š.X l SŠ,<.> 3 93.<.>.„ lša % J “a E? ».: < 2 3 $ D Š.m 23 9- 92.na I : < Š“ ;; gf „„ < cn 5: 91- 1%.ší.0 Změna č.1 08/2017 /Á4ž b » „ Š:- gr; _ č text změny — odůvodnění || datum podpis | FB; \ 3 Souřadnicový systém S—JTSK,Výškový systém pr 8- Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,IČ: 45272387,www.pragoprojekt.cz,datová schránka: 4kífr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha | — K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,Tel.: 226 066 111,E—maíl: mailbox©pragoprojekt.cz Navrhl/vypracoval: Zodpovědný projektant Ředitel:.Jc.r.o.slcy.RAK„„.<.>.Jo.r.o.slay„RAK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.* podpis podpísz Ing.Jan ZAPLElAL ;/ Technická kontrola: / Hlavní inženýr projektu: * Ing.<.>.<.> BrQnísl.<.>.ŠTAMBASKY.<.>.<.> lng.<.>.K.a.rel„BART.YZAL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\ PRAGOP'ŘPJŠQ ::.podpis: WM? podpis:,— : =: „ gg? ! ID g,' Kraj: Jihočeský Číslo zakázky: 09—107—5 Ě 0.1.Místo stavby: TÁBOR,TÝN NAD VLTAVOU,JINDŘICHÚV HRADEC Číslo akce: 99—158 š.objednatel: ŘSD ČR,SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE,LIDICKÁ 49/110 Datum: 08/2017 Nazev stavby: Formát: 6 A4 D3 0307A Tábor- Soběslav Měmkoz 1: 25 000 5 <.>,v,<,> -.Stupeň: Souprava: S.* se “:* PDPS navadeCIho SDZ na dalnlCl D3 8 "' Část: PDPS ; 3 Příloha:,<,>,' v Číslo přílohy: - :; ;Z * DZ VE SPRAVNIM UZEMI SOBESLAV - SITUACE B.16

B-14_spravni-uz-Veseli

Zálší
<br> $$$ '= 0 kú
<br> 09 %
<br> Se.' <.>
<br> I ! ru) vki' [""/,v;—
<br> MaŽÍCe
<br> Kundratice
<br> „.h/""IN-
<br> P/w'lt) l'I'i'Í) 1.39 A
<br> ESELÍ
<br> 930
<br> SOI/\OPUGQG 3x
<br> \iňUSlQ/ťl
<br> ZÍUkoV
<br> Hrušov3
<br> Lhota
<br> \\(rllš11/(Il
<br> IRZ“
<br> ÚjeZdRr—
<br> 0 Změna č.1
<br> 08/2017
<br> text změny — odůvodnění
<br> Záhoří
<br> | datum podpis
<br> Souřadnicový systém S—JTSK,Výškový systém pr
<br> Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryščnce 1668/16,147 54 Praha 4,IČ: 45272387,www.pragoprojekt.cz,datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha | — K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,Tel.: 226 066 111,E—mail: mailbox©pragoprojekt.cz
<br> Navrhl/vypracoval: „Jaro,sloy.<.> RAK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis:
<br> Ředitel:
<br> Ing.Jan ZAPLElAL
<br> PRAGOPROJEKT
<br> Technická kontrolu: Š,Hlavní inženýr projektu:
<br> _Ing.„_B.r.oni.sl_.<.>.<.>.TAMBASKY.<.>._lng.__.quel.__BART_YZAL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> podpis: WDM? podpis: \=\Ě
<br> !"
<br> Kraj: Jihočeský Číslo zakázky: 09—107—5
<br> Místo stavby: TÁBOR,TÝN NAD VLTAVOU,JINDŘICHÚV HRADEC císlo akce: 99—158
<br> objednatel: ŘSD ČR,SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE,LIDICKÁ 49/110 Datum: 08/2017
<br> Název stavby: Formát: 3 A4 D3 0307A Tábor- Soběslav mm 1: 25 000
<br> Stupeň: Souprava:
<br> Část:
<br> PDPS naváděcího SDZ na dálnici D3
<br> PDPS
<br> Příloha:
<br> Dz VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ VESELÍ NAD LUŽNICÍ - SITUACE
<br> Číslo přílohy:
<br> B.14

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/23830/2017
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12
14000 Praha 4 - Krč
IČ 65993390
<br> zastoupené
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>
K Ryšánce 1668/16
Praha 4-Krč
147 00 Praha 47
IČ 45272387
<br>
Č.j.: MS/00155/2018
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kubes@musobeslav.cz
<br> Datum: 03.01.2018
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a RR,silniční hospodářství,jako obecní úřad obce s
rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
silnici II.a III.třídy,na místních a účelových komunikacích ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“) <,>
na základě návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,který dne
4.9.2017 (doplněnu dne 22.9.2017) podal
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Čerčanská 2023/12,140 00 Praha 4 – Krč,IČ 659 93 390 <,>
zastoupená na základě plné moci právnickou osobou
PRAGOPROJEKT,a.s <.>,K Ryšánce 16/1668,147 54 Praha 4,IČ 452 72 387
<br>
<br> (dále jen „navrhovatel“),po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,po
předchozím souhlasu DI Policie ČR Tábor ze dne 14.9.2017 stanovisko pod č.j.KRPC – 386 –
792/ČJ – 2017 - 020806
<br> s t a n o v u j e
<br>
podle ust.§ 77 odst.5 zákona č.361/2000Sb <.>,a v souladu s § 171 až 174 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve věci stanovení místní úpravy provozu v rámci
akce „D3 0307A Tábor – Soběslav,naváděcí SDZ na dálnici D3“ na pozemních komunikacích:
II/135,II/147,II/159,II/136,II/603,III/1479,III/13518,III/14718,III/14714,III/14713,III/00352 <,>
<br>
<br> Č.j.MS/00155/2018 str.2
<br>
III/14719,III/13522,III/13529,III/12841,III/13531,III/13533,III/13528,III/13510,III/1351 <,>
III/13527,III/13521,III/13528,III/13514,III/13518,III/1359 a MK v k.ú.Zvěrotice,která spočívá
v umístění,osazení,úpravě a odstranění následujících dopravních značek:
<br>
Pozice
č.silnice č.rušené SDZ nové SDZ k.ú.Poznámka
<br> 4 III/1479.IS1a Zálší
<br> 5 III/13518.IS1b Mažice
<br> 6 III/14718.IS1b Mažice
<br> 7 III/14718.IS1b Borkovice
<br> 8 III/14714.IS1b Sviny
<br> 9 III/14713.IS1b Sviny
<br> 10 III/14713 IS3a,IS3b a IS3c.Veselí nad Lužnicí
<br> 11 II/147 IS3a,IS3b a IS3c.Veselí nad Lužnicí
<br> 13 II/147 IS3b IS1b,IS3b Veselí nad Lužnicí
<br>
14 II/603 IS3a IS1a,IS3a Veselí nad Lužnicí
<br>
<br> 15 II/603 IS3c Veselí nad Lužnicí
<br>
16 III/00352 IS3b IS1b,IS3b Veselí nad Lužnicí
<br>
17 II/603 IS3a IS1a,IS3a Veselí nad Lužnicí
<br>
18 II/147 IS3c IS1b,IS3b Veselí nad Lužnicí
<br>
19
přeložka
III/14719.IS1b Veselí nad Lužnicí
<br>
<br> 20 přeložka II/147.IS1a Veselí nad Lužnicí
<br> 24 II/603 IS3b,IS3c IS1b Veselí nad Lužnicí
<br> 34 III/13522.IS1b Lžín
<br> 35 III/13522.IS1b Lžín
<br> 36 III/13529.IS1b Kvasejovice
<br> 37 III/13529.IS1b Krotějov
<br> 38 III/12841.IS1b Tučapy
<br> 39 III/13531.IS1b Tučapy
<br> 40 III/13533.IS1b Tučapy
<br> 41 II/135.IS1a Tučapy
<br> 42 II/135.IS1b Tučapy
<br> 43 II/136.IS1a Tučapy
<br> 44 III/13528.IS1b Brandlín
<br>
<br> Č.j.MS/00155/2018 str.3
<br>
<br> 45 III/13531.IS1a Brandlín
<br> 46 III/13528.IS1a Myslkovice
<br> 51 II/135 2x IS3b 2x IS1b,2x IS3b Soběslav
<br> 57 II/135 2x IS3c 2x IS3b Soběslav
<br> 60 III/13510 2x IS3b 2x IS3b,IS1b Klenovice
<br> 61 II/135 nebude se realizovat - zůstane zachován stávající stav !!!
<br> 62 III/13520 nebude se realizovat - zůstane zachován stávající stav !!!
<br> 63 III/1351 nebude se realizovat - zůstane zachován stávající stav !!!
<br> 64 II/135 2x IS3c 2x IS3b Soběslav
<br> 65 III/13527.IS1b Soběslav
<br> 66 II/135.IS9a Zvěrotice
<br> 67 II/135.IS9a Zvěrotice
<br> 69 III/13521.IS1b Soběslav
<br> 70 III/13521.IS1b Chlebov
<br> 70 -1 MK podél D3 IS1a,IS1b Zvěrotice
<br> 73 III/13528 IS3a
<br> IS1a,IS1b,IS3a <,>
IS3b Roudná
<br>
<br> 74 III/13528 IS3b IS1b,IS3b Roudná
<br>
76 III/13514.IS1b Soběslav
<br> 77 III/13518.IS1a Vesce
<br> 78 III/13518.IS1b Vesce
<br> 79 II/135.IS1b Záluží
<br> 80 II/159.IS1b Svinky
<br> 81 II/135.IS1a Svinky
<br> 82 II/135.IS1a Svinky
<br> 83 III/1359.IS1b Svinky
<br>
<br> dle přiložených grafických situací DIO (výkres B.14 – Veselí nad Lužnicí,výkres B.16 - Soběslav) <,>
které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technick...

Načteno

edesky.cz/d/1090661

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz