« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Jak správně třídit odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jak třídit - rady a tipy

Kam patří…? | Jak tříditOtázky a odpovědi
cz
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte,pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr,do sběrných nádob k tomu určených.Jinak je lze odložit do směsného odpadu.Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů <.>
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu.Skládají se ze dvou či více materiálů,které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné.Takovým obalem je např.tzv.blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami).Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat.Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly <.>
Identifikační kód C/ znamená,že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů,tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.Výjimku tvoří například C/PAP,což jsou nápojové kartony,které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů <.>
    Realizace:

Jak třídit vysloužilá elektrozařízení a baterie

Vysloužilá elektrozařízení a baterie | Jak tříditJak správně třídit - ostatní odpady
Kde najdete informace o třídění odpadu?
Mimo odpadů,které lze třídit do barevných kontejnerů,vznikají v domácnostech další odpady,které je důležité třídit.Ať je to z důvodu jejich dalšího využití,nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat.Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním či městském úřadě,případně u vstupu do sběrného dvora,pokud je v obci zřízen <.>
Vysloužilá elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv.„zpětnému odběru",který zajišťují specializované firmy.Místa,kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky,jsou označována jako „Místa zpětného odběru".Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech,nebo v prodejnách elektroVíce informací se dozvíte na následujících odkazech:
Copyright © 1992 - 2018 Jak třídit.cz Všechna práva vyhrazena.Webdesign by
    Realizace:

Jak třídit odpad v domácnosti

Třídění v domácnosti | Jak tříditTřídění v domácnosti
Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady,se kterými je třeba dále správně nakládat.Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech,ale spíše na skládkách.O XXX,zda dáme nový život odpadu,který vyhazujeme,rozhodujeme právě my <.>
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu,nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme.Pokud odpady už doma správně roztřídíme,tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků,které běžně používáme.Navíc podle zákona 185/2001 Sb.je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v obecní či městské vyhlášce <.>
Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad,je už v místě vzniku,a to ve vašich domácnostech.Tedy už ve chvíli,kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit.Stačí obal,který právě dosloužil,hned hodit do XXXX na tříděný odpad,staré tašky nebo krabice <.>
Ze zkušeností vyplývá,že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty.Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší.Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje <.>
Tím,že odpady třídíme,se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš.Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často.To ovšem platí pouze v případě,že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly,proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout.Je tedy jen na každém z nás,jak si XXXX třídění zařídí.  Pokud nám chcete poslat vlastní fotografii,jak jste si zařídili třídění odpadů doma,tak můžete na trideni[at]ekokom.cz
Copyright © 1992 - 2018 Jak třídit.cz Všechna práva vyhrazena.Webdesign by
    Realizace:

Jak správně třídit barevné kontejnery

Sklo | Jak tříditJak správně třídit - barevné kontejnery
Kde najdete informace o třídění odpadu?
Informace,podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit,naleznete přímo na barevných sběrných nádobách.Na kontejnerech jsou umístěny nálepky,které přesně popisují,co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec,proto se všude třídí jiným způsobem <.>
Sklo
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru.Pokud jsou k dispozici oba,je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného,čiré do bílého.Pokud máte kontejner na sklo jen jeden,XXX do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu.Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna <.>
ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,například lahve od vína,alkoholických i nealkoholických nápojů.Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří <.>
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré,tedy sklenice od kečupů,marmelád či zavařenin a rozbité skleničky <.>
NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.Nepatří XXX XXX autosklo,zrcadla nebo třeba drátované sklo,zlacená a pokovená skla.Varné a laboratorní sklo,stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří.Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu <.>
    Realizace:

Načteno

edesky.cz/d/1090653


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz