« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Oznámení o konání II. kola volby prezidenta republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání II. kola volby prezidenta republiky

Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> _______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
dle § 34 odst.1 a § 34 odst.1 písm.a) a § 34 odst.3 zákona
<br> 275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů a vyhlášky 294/2012 Sb <.>,o provedení
<br> některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm.a) a § 34 odst.3 zákona 275/2012 Sb.<,>
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky 294/2012 Sb.<,>
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky,oznamuji,že
volba prezidenta republiky se uskuteční:
<br>
v pátek 26.01.2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
<br> a
v sobotu 27.01.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br>
<br>
Místo konání voleb
<br> volební okrsek č.1: pro voliče bydlící v Brandlíně a v Tučapech
volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu,391 26 Tučapy čp.19
<br>
volební okrsek č.2: pro voliče bydlící ve Dvorcích
volební místnost: místnost hasičské zbrojnice,Dvorce čp.58,392 01 Soběslav
<br>
Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky ( platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem) <.>
<br>
<br> Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
V Tučapech dne 15.01.2018
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1090650

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz