« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774 „ Adresa pro doručování: KPÚ pro Jihočeský krai,Rudolfovská 80.37001 Ceské Buděiovice,Pobočka J.Hradec,Pravdova 837/11,PSC:377 01
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.5 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 1.SPÚoznamuje
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evidence Parcelní Druh pozemku Podíl parcel* číslo státu Tučapy Brandlín u Tučap 2 144/8 orná půda 1/1 Tučapy Brandlín u Tučap 2 144/9 orná půda 1/1 Tučapy Brandlín u Tučap 2 147/7 trvalé travní porosty 1/ 1 Tučapy Brandlín u Tučap 2 148/3 orná půda l/ l
<br> vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,katastrální pracoviště Tábor 2.SPÚ v y z ý v á
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 28.2.2018 Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPU pro Jihočeský kraj,Rudolfovská 80,37001 Ceské Budějovice
<br> Lhůtaje zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání
<br> odevzdáno k poštovní přepravě.STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský poumkuvý úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Jindřichův Hradec “ Pravdova 837/1 l.M 377 01 Jindřichův Hradec ©
<br> Ing.Vladislav Paxa
<br> vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<br> datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení 28.11.2017 28.2.2018 příjmení,jméno,titul,razítko a podpis příjmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovník obce/města pracovník obce/města
<br> *) 1- Katastr nemovitostí - stavební 2 — Katastr nemovitostí- pozemkové
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením š 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> o z n a m u ] e,že ke dni 28.11.2017 bude zveřejněn dle 5 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední desce Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.'
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,ic: 01312774,současně vyzývá
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 28.11.2017 končí tato lhůta dne 28.2.2018) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
<br> úřadu.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu <.>


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz