« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Informace pro občany - vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro občany - vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> CESKA REPUBUKA (frontmana lůžNTlřlíAťoNCAF'D OBČANSKÝ PRÚKAZ v „,993900398
<br> SPÉClMFN » VZOR
<br> 05 01981
<br> ! Ú,<.>,l,“; RECANY _ ' _okr,PRAHA—WCHOD
<br>,[ WKA REPUBLIKA »,„ “ ',10,0! 2012
<br>,<,> z.<.> ; 10.0L2022
<br> Povinností občana,který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let,je mít občanský průkaz <.>
<br> Pokud bude žací-ost podána ve větším předstihu,občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 iet (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platností 10 let).Občan by také musel zaplatit správní
<br> poplatek ve výši 50 Kč,protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8.Sazebníku správních poplatků,který je přílohou zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích) <.>
<br> Z uvedeného vyplývá,že občan,který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz,se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to,aby o vydání občanského průkazu požádat <.>

Načteno

edesky.cz/d/1090639

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz