« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Rozpočet na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet obce Tučapy na rok 2018
<br> I.Příjmy
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
název Kč
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 130 000,00
<br> 1211 Daň DPH 6 000 000,00
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 530 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 16 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 20 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 90 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 730 000,00
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.DV 290 000,00
<br> 1031 Lesní hospodářství - Pěstební činnost 500 000,00
<br> 2310 Pitná voda 67 400,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 18 100,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině - Rybníky 92 000,00
<br> 3113 Základní škola 295 344,00
<br> 2329 Odvod odpisů 295 344,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 206 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 82 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 10 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 22 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 130 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 73 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> 14 832 844,00
<br>
<br> Příjmy celkem
<br> Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
<br> Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
1
<br>
<br> II.Výdaje
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
název Kč
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat… 20 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 20 000,00
<br> 1019 Ostatní zeměd.a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům - ČSV 2 000,00
<br> 1031 Lesní hospodářství - Pěstební činnost 310 000,00
<br> 5xxx běžné výdaje 310 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 40 000,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům - MS Jasánek 40 000,00
<br> 2212 Silnice 1 650 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 150 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 1 500 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 50 000,00
<br> 2310 Pitná voda 630 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 130 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 500 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly 20 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 20 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 20 000,00
<br> 3113 Základní školy 5 385 808,00
<br> 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ 2 532 324,00
<br> 5xxx Běžné výdaje (Jazyková učebna) 1 770 262,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje (Jazyková učebna) 1 083 222,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 284 500,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 284 500,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 53 000,00
<br> 3326 Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.… 180 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 30 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 150 000,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 30 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví 140 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 140 000,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům - SK Tučapy 40 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 40 000,00
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 106 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 106 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 440 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 440 000,00
<br> Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
<br> Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
2
<br>
<br> 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 300 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 200 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 120 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 120 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 100 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 1 100 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 811 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 811 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 250 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 250 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 877 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 727 000,00
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 150 000,00
<br> 4349 Ostatní sociální péče 25 000,00
<br> 5492 Dary obyvatelstvu 25 000,00
<br> 4351 Pečovatelská služba 10 000,00
<br> 5339 Neinv.transf.cizím PO - Senior XXX XXXXXXXX XX XXX,XX
<br> XXXX Požární ochrana - SDH - JPO III 280 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 210 000,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům - SDH Tučapy 35 000,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům - SDH Dvorce 35 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 037 000,00
<br> 5xxx Běžné výdaje 1 037 000,00
<br> 6171...

Načteno

edesky.cz/d/1090637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz