« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

_______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
V souladu s § 3,odst.2,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,vydává Obec Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br> Rok
<br> Rozpočtová
skladba
<br> text 2019 2020 2021
<br> PŘÍJMY
<br> Třída 1 daňové příjmy 13 100 000 13 300 000 13 500 000
<br> Třída 2 nedaňové příjmy 1 550 000 1 600 000 1 650 000
<br> Třída 3 kapitálové příjmy 20 000 20 000 20 000
<br> Třída 4 transfery 3 800 000 5 400 000 300 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 18 470 000 20 320 000 15 470 000
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5 běžné výdaje 11 350 000 11 400 000 11 450 000
<br> Třída 6 kapitálové výdaje 8 500 000 8 000 000 4 000 000
<br> VÝDAJE CELKEM 19 850 000 19 400 000 15 450 000
<br>
<br> SCHODEK (-) / PŘEBYTEK (+) - 1 380 000 920 000 20 000
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> pol.8115 Vlastní zdroje 1 380 000 - 920 000 - 20 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY:
Do výhledu na roky 2019 - 2021 je v příjmech počítáno s dotacemi,které zahrnují příspěvek
na státní správu a další krajské dotace pro JSDHO,dotace z ÚP na VPP,dotace na XXXXX do
ZŠ a MŠ,vybudování sběrného XXXXX a rozšíření MŠ <.>
<br> VÝDAJE:
Jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.Běžné
výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se
opakující výdaje (teplo,energie,voda,běžné opravy,platy,neinvestiční příspěvek škole
atd.).Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na financování XXXXX do ZŠ a MŠ,vybudování
sběrného dvora,rozšíření MŠ,zasíťování pozemků spod <.>
<br>
<br>
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 byl zveřejněn na úřední
desce dne 13.11.2017 a sejmut 04.12.2017,zároveň byl zveřejněn i způsobem umožňující
dálkový přístup <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 byl schválen dne 04.12.2017
zastupitelstvem obce usnesením číslo 188/2017/ZO-20 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ___________________________
XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce: 07.12.2017
Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/1090636


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz