« Najít podobné dokumenty

Obec Zvíkov (Český Krumlov) - Schválený závěrečný účet za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvíkov (Český Krumlov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
<br>
OBEC ZVÍKOV
<br>
ZA ROK 2023
<br>
<br>
Výsledek hospodaření obce za rok 2023 je 924 906,32 Kč <.>
Obec nemá hospodářskou činnost <.>
<br> Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2023 na základě
údajů o hospodaření obce,které byly vyvěšeny na úřední desce
<br> obce v užším rozsahu a v úplném znění návrhu závěrečného účtu <,>
včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření <,>
<br> způsobem umožňující dálkový přístup,na elektronické úřední
desce obce Zvíkov <.>
<br>
Připomínky k závěrečnému účtu nebyly předloženy.Projednání
<br> závěrečného účtu obce Zvíkov za rok 2023 se uzavírá vyjádřením
souhlasu a OZ schvaluje závěrečný účet všemi hlasy bez výhrad <.>
<br>
Schváleno usnesením 14/2024 dne 24.6.2024
<br> Usnesení 14/2024 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad <.>
Závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické
<br> desce obce nebo v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu <.>
Závěrečný účet je zveřejněn od 10.7.2024
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 10.7.2024
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.7.2024
Sejmuto:
<br>
<br>
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Zvíkov
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Zvíkov
Zvíkov 39
382 32
<br> 00665681
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 604763870
E-mail janahanusova2@gmail.com
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Majetek 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11
<br> Porovnání příjmů a výdajů 12
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 14
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 17
<br> Strana
<br>
<br> Obec Zvíkov,IČO 00665681 KEO4 1.13.1 UC500
...
SCHVÁLENÝ_závěrečný_účet_2023
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
<br>
OBEC ZVÍKOV
<br>
ZA ROK 2023
<br>
<br>
Výsledek hospodaření obce za rok 2023 je 924 906,32 Kč <.>
Obec nemá hospodářskou činnost <.>
<br> Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2023 na základě
údajů o hospodaření obce,které byly vyvěšeny na úřední desce
<br> obce v užším rozsahu a v úplném znění návrhu závěrečného účtu <,>
včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření <,>
<br> způsobem umožňující dálkový přístup,na elektronické úřední
desce obce Zvíkov <.>
<br>
Připomínky k závěrečnému účtu nebyly předloženy.Projednání
<br> závěrečného účtu obce Zvíkov za rok 2023 se uzavírá vyjádřením
souhlasu a OZ schvaluje závěrečný účet všemi hlasy bez výhrad <.>
<br>
Schváleno usnesením 14/2024 dne 24.6.2024
<br> Usnesení 14/2024 bylo schváleno všemi hlasy bez výhrad <.>
Závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na elektronické
<br> desce obce nebo v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu <.>
Závěrečný účet je zveřejněn od 10.7.2024
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 10.7.2024
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.7.2024
Sejmuto:
<br>
<br>
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Zvíkov
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Zvíkov
Zvíkov 39
382 32
<br> 00665681
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 604763870
E-mail janahanusova2@gmail.com
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Majetek 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11
<br> Porovnání příjmů a výdajů 12
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 14
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 17
<br> Strana
<br>
<br> Obec Zvíkov,IČO 00665681 KEO4 1.13.1 UC500
...

Načteno

edesky.cz/d/10365022

Meta

Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zvíkov (Český Krumlov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz