« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Těchanovice - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Těchanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Buďte ve spojení s Obecním úřadem ve Starých Těchanovicích:
ISDS r9naycn |  obec@staretechanovice.cz |  +420 556 303 355 |  www.staretechanovice.cz
<br>
<br> Obec Staré Těchanovice
<br>
Staré Těchanovice 48,749 01 Vítkov,IČO: 00635529
<br> | Strana 1 (celkem 1)
<br>
Obec Staré Těchanovice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> Z ÁMĚR OBCE NA P ROD EJ P OZ EMK U
<br>
Jedná se o parcelu vedenou v katastrálním území Staré Těchanovice,LV 124:
<br>  p.p.č.681/1 - trvalý travní porost o výměře 1367 m2
<br> Obec Staré Těchanovice tímto záměrem dává široké veřejnosti na vědomí možnost koupě.Výše
uvedená výměra,stejně jako zaměření parcely,může být ještě drobně upraveno,neboť v dané lokalitě
probíhají pozemkové úpravy v koordinaci se Státním pozemkovým úřadem.Do ukončení pozemkových
úprav bude s kupujícím uzavřena závazná smlouva o budoucí kupní smlouvě <.>
<br> Bližší informace obdržíte na Obecním úřadě ve Starých Těchanovicích <.>
<br>
Ve Starých Těchanovicích dne 10/07/2024
<br>
<br>
_____________________________________
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 10/07/2024
Sejmuto z úřední desky dne: 25/07/2024
<br>
2024-07-10T23:40:02+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/10364895

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Těchanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz