« Najít podobné dokumenty

Obec Křepenice - Usnesení zastupitelstva 6/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křepenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení zastupitelstva 6/2024
C2 General
<br>
Usnesení ze schůze obecního
<br> zastupitelstva
Obce Křepenice č.6 ze dne 11.6.2024
<br>
<br> Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje:
1) program schůze obecního zastupitelstva
<br> Pro : 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 2) jako zapisovatele: Hanu Firstovou,jako ověřovatele: XXXXX a XXXXXX
<br> Kodetovi
<br> Pro : X proti: X zdržel se: 0
<br> 3) zápis ze schůze konané dne 14.5.2024,kontrolu usnesení č.5/2023
<br> Pro : 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4) hospodaření za měsíc květen 2023
<br> Pro : 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5) rozpočtové opatření č.3 v příjmové části ve výši 0 Kč,ve výdajové části
<br> 175.000 Kč
<br> Pro: 6 proti : 0 zdržel se : 0
<br> 6) jako zhotovitele p.V.Křížka IČO 43801374 na výrobu mobiliáře včetně
<br> montáže s rozpočtem 94.000 Kč
<br> Pro : 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 7) a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje -
<br> lavičky náves <.>
<br> Pro: 6 proti : 0 zdržel se : 0
<br> 8) Závěrečný účet obce Křepenice za rok 2023 a Zprávu o přezkoumání
<br> hospodaření obce Křepenice za rok 2023
<br> Pro: 6 proti : 0 zdržel se : 0
<br>
<br> Zamítá: 0
<br> Bere na vědomí:
Informace o možnosti podání žádosti o dotaci z SZP – MAS Sedlčansko
<br> na zakoupení vybavení pro kulturní akce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> C2 General
<br> - informace starosty o poskytnutí daru Městu Sedlčany ve výši 2.000 Kč na
<br> video CNN prima
<br> News,kde jsou záběry z Křepenic
<br> -pořádání pouťových akcí: přednáška p.Zouzala,pouťová zábava,skákací
<br> hrady a fotbal,p.J.Cinovi bude poskytnut příspěvek na pořádání
<br> pouťové zábavy ve výši 6.000 Kč <.>
<br>
Ukládá: 0
<br>
Zapsala: H.Švagrová starosta: J.First ověřovatelé:
<br> K.Kodet
<br> M.Kodet

Načteno

edesky.cz/d/10364813


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křepenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz