« Najít podobné dokumenty

Městys Kralice na Hané - Výzva k podání nabídky - ZŘ Výměna technologie plynové kotelny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Kralice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyzva_k_podani.pdf [0,06 MB]
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
<br> ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> Zadavatel: Městys Kralice na Hané
<br> Sídlo: Masarykovo náměstí 41,798 12 Kralice na Hané Zastoupený: Karlem Labonkem,starostou
<br> IČO: 00288390
<br> Název veřejné zakázky:
<br> Výměna technologie plynové kotelny Základní škola Kralice na Hané
<br> Druh zadávacího řízení:
<br> dle 5 27 Zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Předmět zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je výměna technologie stávající plynové kotelny,a to včetně výměny otopných těles a souvisejících stavebních prací v Základní škole v Kralicích na Hané <.>
<br> Stavba je členěna na následující stavební objekty: Výměna technologie plynové kotelny,včetně souvisejících stavebních úprav Výměna otopných těles,včetně souvisejících stavebních úprav
<br> Lhůta pro podání nabídek: 24.07.2024 v 15.00 hodin Místo pro podání nabídek: Městys Kralice na Hané,Masarykovo náměstí 41 <,>
<br> 798 12 Kralice na Hané
<br> Předpokládaná hodnota: 2 914 323 Kč bez DPH
<br> Hodnotící kritérium:
<br>.vv'
<br> Výzva k podání nabídky byla předána vybraným účastníkům.Případní další účastníci si Výzvu kpodání nabídky,včetně všech příloh,vyžádají písemnou žádostí,a to na e— mailovou adresu kontaktní osoby: zakazk.dotace seznam.cz
<br> V Kralicích na Hané dne 10.07.2024
<br> Vyvěšeno dne.<.>
<br> /ď ;.Jag;
<br> XXXXX XXXXXXX starosta
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/10363535

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Kralice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz