« Najít podobné dokumenty

Město Most - Mě Most - Oznámení o elektronické aukci a žádost o vyvěšení na úřední desku, k.ú. Most II, p.p.č....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopis pro vnější písemný styk.pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> oddělení Hospodaření s majetkem
Odloučené pracoviště Chomutov,T.G.Masaryka 1744,430 02 Chomutov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
UZSVM/U/93732/2024
<br>
Statutární město Most
Radniční 1/2
43401 Most
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/U/64342/2024-UCVM-Jan
<br> NAŠE SZ:
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 765
<br> E-MAIL: Miroslava.Jandekova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: va2fsxs
<br> DATUM: 10.7.2024
<br>
<br> Oznámení o elektronické aukci a žádost o vyvěšení na úřední desku
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor Odloučené pracoviště Chomutov
vyhlásil konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému na prodej nemovité věci:
<br> Pozemek
<br> • parcela číslo 6926/3 o výměře 1742 m2,ostatní plocha,jiná plocha
<br> v katastrálním území Most II,obec Most,okres Most,zapsaný na listu vlastnictví číslo 60000
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrálním pracovištěm
Most <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 6.srpna 2024 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den
7.srpna 2024 v 10:00 hod.Aukce je zveřejněna a bude probíhat na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Z důvodu realizace majetku Vás žádáme o vyvěšení přiložené aukční vyhlášky na úřední
a elektronickou desku Vašeho úřadu,a to do 6.srpna 2024 <.>
<br> Datum vyvěšení a sejmutí zaznamenejte na přiloženou vyhlášku a po sejmutí nám tuto zašlete
zpět na výše uvedenou adresu <.>
<br> S poděkováním a pozdravem
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště
<br> Chomutov
<br>
Příloha: Aukční vyhláška
<br>
<br>
2024-07-10T10:22:10+0000
Kult,Karel
Elektronický podpis
Aukční vyhláška.pdf

Načteno

edesky.cz/d/10363442

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz