« Najít podobné dokumenty

Obec Vyšehoří - Oznámení o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyšehoří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří
Obec Vyšehoří,IČO: 00853101,Vyšehoří 50,789 01 Zábřeh
email: vysehori.ou@seznam.cz,DS:2x5bvdh,tel.: 583 238 851
<br> www.vysehori.cz,vysehori.munipolis.cz
<br> OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ 1.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> VYŠEHOŘÍ
<br> Datum a čas konání: pondělí 22.7.2024 od 18:00 hodin
Místo konání: Vyšehoří 59,sál kulturního domu
<br> Program 1.zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Slib členů zastupitelstva
4.Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
<br> 5.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtů členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br> 6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
7.Pravomoc starostovi obce pro nutné úpravy rozpočtu
8.Jednací řád Zastupitelstva obce Vyšehoří
9.Rozpočtové opatření č.1/2024
10.Rozpočtové opatření č.2/2024
11.Rozpočtové opatření č.3/2024
12.Rozpočtové opatření č.4/2024
13.Rozpočtové opatření č.5/2024
14.Rozpočtové opatření č.6/2024
15.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2023
16.Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2023
17.Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
<br> Olomouckého kraje pro rok 2024
18.Dodatek č.11 ke smlouvě o poskytování knihovnických,informačních a
<br> metodických služeb v místní knihovně
19.Členský příspěvek v MAS Horní Pomoraví,o.p.s.za rok 2024
20.Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí,z.s <.>
<br>
<br> Obec Vyšehoří,IČO: 00853101,Vyšehoří 50,789 01 Zábřeh
email: vysehori.ou@seznam.cz,DS:2x5bvdh,tel.: 583 238 851
<br> www.vysehori.cz,vysehori.munipolis.cz
<br> 21.Směna nového pozemku parc.č.863/40 za nový pozemek parc.č.47/2 dle
geometrického plánu č.337-34/2024
<br> 22.Pořízení elektric...

Načteno

edesky.cz/d/10363283

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vyšehoří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz