« Najít podobné dokumenty

Obec Bezděkov pod Třemšínem - Výpis přijatých usnesení ZO z 27.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezděkov pod Třemšínem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis přijatých usnesení z 27.6.2024
Výpis přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva
<br> obce Bezděkov pod Třemšínem
<br> ze dne 27.6.2024
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.43/06/2024
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.44/06/2024
<br> Zastupitelstvo obce určilo p.Ing.P.Petáka a p.Ing.J.Kodata ověřovateli zápisu a
<br> pí.R.Linhovou zapisovatelkou <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.45/06/2024
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2023
<br>
<br>
<br> Usnesení č.46/06/2024
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření za rok 2023 bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.47/06/2024
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku č.1157/2 o výměře 18 m2
<br> a části pozemku parc.č.1162/4 o výměře 18 m2,vše v k.ú.Bezděkov pod Třemšínem,ve
<br> vlastnictví obce Bezděkov pod Třemšínem
<br>
<br>
<br> Usnesení č.48/06/2024
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Bc.R.V.DiS.o zpevnění části obecního pozemku
<br> parc č.1373/1 v k.ú.Bezděkov p.Tř <.>,ležícího u nemovitosti č.p.39,které bude
<br> provedeno na vlastní náklady žadatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Na úřední desku elektronickou vyvěšeno dne: 10.7.2024
<br> Sejmuto dne: 25.7.2024

Načteno

edesky.cz/d/10363238

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezděkov pod Třemšínem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz