« Najít podobné dokumenty

Obec Myslinka - Obec Myslinka - Záměr č. 1/2024 - pronájem pozemku p.č. 113/8 v k.ú. Myslinka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 1/2024 - pronájem pozemku p.č. 113/8
Obec Myslinka
Myslinka 6,330 23 Nýřany,tel.: 724 179 369,ID datové schránky: 36dbucv,IČ: 00573019
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr č.1/2024
<br>
pronájem pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
<br>
Obec Myslinka
dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
<br>
záměr pronájmu pozemku
<br>
<br>
pozemek ve vlastnictví obce Myslinka,zapsaný na LV č.10001,k.ú.Myslinka [671991]
<br>
<br> pronajímaný pozemek p.č.113/8 (orná půda) o celkové výměře 1 217 m2,k pronájmu 1 000 m2
<br>
<br>
<br>
<br> V Myslince dne 10.7.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh tohoto záměru byl předložen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Myslinka,které
<br> se konalo dne 26.6.2024,usnesení č.7/IV <.>
<br>
<br> Přílohy: Žádost o pronájem včetně grafického zobrazení – k nahlédnutí v kanceláři OÚ Myslinka
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno v elektronické i písemné podobě dne:
<br> Sejmuto dne:
bez názvu
mm mus-m
Mini-misalikmztd Int-ammmmw smmr mum
<br> limit 5.1/2024
<br> promijem pnlunlm we vhsrninvi obco
<br> om Myslinka
an us «in.I mm a mmm 5m,I) own re 2m.poxdlfill mam
<br> zwriejl'lnje
n’mérgmni mumnmkn
<br> pm w mm.9|)“me many m L" 10001,R.mun-m [£71991]
<br> mum-arm“ Ilium-plianonlmr‘vymkellnnfl kmm|0mm2
<br> VMyxuuaum 7 <.>
<br>
<br> Mann: Hm
mum on»:
<br> NmmmWW-mwumhuokeuyfluh me
ka-Jafinlfi ozazn,ma71v
<br> MVMBWVWMmmrKNWIK-KEMWMHW

Načteno

edesky.cz/d/10363193

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz