« Najít podobné dokumenty

Město Jičín - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona).

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona).
Město Jičín
Městský úřad Jičín
Žižkovo náměstí 18 tel.: 493 545 110 e-mail: hlava@mujicin.cz
506 01 Jičín fax: 493 545 222 www.mujicin.cz IČO 00271632
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŠE ZNAČKA
Sp.zn.: MuJc/2024/18802/PO/HlM
<br> VYŘIZUJE JIČÍN
<br> Č.j.: MuJc/2024/19194/PO/HlM Mgr.XXXXXX XXXXX XX.X.XXXX
INF XX/XXXX,PID: MUJCX019KUBT
<br> Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst.3 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Městský úřad Jičín obdržel dne 1.7.2024 žádost o informace.Žádost byla podána v režimu zákona č <.>
106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).Žádá se v
ní o poskytnutí informací týkajících se:.<.>.informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního
řízení dle zákona č.183/2006 Sb.(stavebního zákona) <.>
<br> Dotazy/žádosti:
<br> Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,o poskytnutí
informací z rozhodnutí (resp.z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem,dle
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby,o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním
řízení (společné povolení)
- územní souhlas,společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí,stavební povolení,stavební ohlášení,územní souhlas,společné povolení <,>
veřejnoprávní smlouvu
- i nepravomocné rozhodnutí,povolení ze všech výše uvedených dokumentů
vydaných Vaším správním orgánem za období od 1.4.2024 - 30.6.2024 týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické
osoby.Inf...

Načteno

edesky.cz/d/10363133

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz