« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Výpis usnesení z 14. ZM konaného 26. 6. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 14. ZM konaného 26. 6. 2024
USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 26.6.2024 Strana 1/4
<br>
<br> Usnesení z 14.zasedání
<br> Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 26.6.2024
<br>
<br>
Bod č.1: Zahájení
<br> ZM schvaluje
<br> jako způsob hlasování veřejné <.>
<br> přijato,pro:19,proti:0,zdrželo se:0,nehlasovalo:6
<br> Číslo usnesení: ZM14/2024/1/1
<br> ZM schvaluje – protinávrh Mgr.Sobotková
<br> předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov s tím,že se mění pořadí projednání bodů,a
<br> to tak,že bod č.8: Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Mikulov 2024–2030 a bod č <.>
<br> 9: Strategie rozvoje města Mikulov 2035 budou projednány za bodem č.3: Zpráva o činnosti rady
<br> města.Číslování bodů se nemění <.>
<br>
<br> přijato,pro:19,proti:0,zdrželo se:0,nehlasovalo:6
<br> Číslo usnesení: ZM14/2024/1/2
<br> ZM schvaluje
<br> za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 22.5.2024 pana
<br> Rostislava Koštiala a paní Mgr.Hanu Míčkovou <.>
<br>
<br> přijato,pro:19,proti:0,zdrželo se:0,nehlasovalo:6
<br> Číslo usnesení: ZM14/2024/1/3
<br> Bod č.2: Kontrola Usnesení ZM
<br> ZM schvaluje
<br> Kontrolu Usnesení č.13/2024/J ze dne 22.5.2024 spolu s 6.Přehledem usnesení ZM s dlouhodobějším
<br> plněním a jejich průběžné plnění <.>
<br>
<br> přijato,pro:19,proti:0,zdrželo se:0,nehlasovalo:6
<br> Číslo usnesení: ZM14/2024/2/1
<br> Bod č.3: Zpráva o činnosti RM
<br> ZM bere na vědomí
<br> zprávu o činnosti RM za období od 27.5.do 10.6.2024 <.>
<br> přijato,pro:18,proti:0,zdrželo se:0,nehlasovalo:7
<br> Číslo usnesení: ZM14/2024/3/1
<br>
<br>
<br> USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 26.6.2024 Strana 2/4
<br>
<br> Bod č.4: Žádost o souhlas s výkupem pozemku pro stavbu trafostanice v lokalitě
<br> ulice Gagarinova k.ú.Mikulov na Moravě,budoucí oprávněná a kupující EG.D <.>,a <.>
<br> s <.>
<br> ZM souhlasí
<br> s výkupem části pozemku p.č.3394/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú.Mikulov na Moravě v l...

Načteno

edesky.cz/d/10363130

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz