« Najít podobné dokumenty

Obec Koryta - Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_DSO_2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koryta.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_DSO_2023
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Elektronicky
<br> Čj: PK-EK/1624/23
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dobříč,Kaceřov,Koryta <,>
<br> IČO: 05545072 za rok 2023
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 09.10.2023 a 22.03.2024
<br> na základě & 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Dobřič,Kaceřov,Koryta Dobříč 29,330 05 DSO Dobříč,Kaceřov,Koryta
<br> Přezkoumané období: 1.1.2023 — 31.12.2023
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> _ Ing.XXXXXX XXXXXXX (X.XX.XXXX)
<br> — Ing.XXXXX XXXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> Při přezkoumání byli přítomni: » XXXXXX XXXXX - předseda DSO
<br> - XXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> Přezkoumání hospodaření za rok XXXX bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.9.2023 podle 5 5 odst.zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
<br> Kontrola byla ukončena na místě dne 22.3.2024 vrácením vyžádaných podkladů a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO Dobříč,Kaceřov,Koryta byl zveřejněn na úředních deskách obcí dle předložených doložek,následně zaveden do výkazu FIN2-...

Načteno

edesky.cz/d/10362953

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koryta      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz