« Najít podobné dokumenty

Obec Přehvozdí - Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přehvozdí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis č. 4 roku 2024
1
<br>
<br>
Zápis č.4.ze zasedání zastupitelstva obce Přehvozdí
konaného dne 24.6.2024 od 17.30 hodin v budově OÚ Přehvozdí č.p.46
<br>
<br> Přítomni: Bc.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX a
XXXXXXXXX XXXX <.>
<br> Omluveni: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX a Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> V XX.XX hod.Bc.XXXXXXX XXXXXXX přivítala všechny přítomné a přečetla program
zasedání <.>
<br> Starostka obce konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Program zasedání:
<br>
1.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
2.Schválení programu zasedání
3.Posouzení vymahatelnosti starého příslibu JEKOZU o navýšení dodávek vody (závěr z
<br> kontrolního výboru)
4.Zajištění návrhu a realizace sadových úprav o OÚ (závěr z kontrolního výboru)
5.Požádání stavebního povolení na intenzifikaci ČOV (závěr z kontrolního výboru)
6.Schválení dodavatele na akci „Oprava komunikací – úsek č.4c a 4b – chodníky“ <.>
7.Zpráva o hospodaření v lesích
8.Diskuze
<br>
<br>
1.Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br> Návrh usnesení:
<br> I.Zastupitelstvo obce Přehvozdí schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr <.>
XXXXX XXXXX a Elišku Paulovou,a zapisovatelem Bc.Martinu Šebkovou <.>
<br>
Hlasování: Bc.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX a
XXXXXXXXX XXXX
<br> Pro: X
Proti: X
Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno
<br>
2.Schválení programu zasedání <.>
<br> Na návrh starostky přidán bod na jednání zastupitelstva,a to ve znění:
„Smlouva o dílo a poskytování služeb – o editorství pro průběžné vkládání dat vybraných
částí dopravní a technické infrastruktury do digitální technické mapy ČR“
<br>
<br>
2
<br>
Návrh usnesení:
I.Zastupitelstvo obce Přehvozdí schvaluje program zasedání ve znění:
<br>
Program zasedání:
<br> 1.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
2.Schválení programu zasedání
3.Posouzení vymahatelnosti starého příslibu JEKOZU o navýšení dodávek vody (závěr z
<br> kontrolního výboru)
4.Zajištění ...

Načteno

edesky.cz/d/10362950

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přehvozdí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz